Over SURF
SURF is een coöperatie van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarin de leden hun krachten bundelen. Binnen SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, umc’s en onderzoeksinstellingen samen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen en om kennisdeling te stimuleren door steeds te blijven innoveren. De leden zijn eigenaar van SURF.
Titelblok cooperatie SURF jaaroverzicht 2019

In de samenleving en het onderwijs groeit het besef dat de inzet van intelligente technologie vraagt om reflectie en sturing. Om kansen te benutten én risico’s te beheersen die de technologie ook met zich meebrengt.

icoon team

SURF

Telefoonnummer

Wat SURF doet

In de komende jaren werkt de SURF-organisatie samen met leden aan de verhoging van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek met behulp van ict-innovatie. Dat doen we vanuit de opgestelde SURF Strategie 2022-2027. Daarnaast werken we aan een transparante dienstverlening, ondernemen we MVO activiteiten en beproeven we technologieën in het Innovation Lab.

SURF Strategie 2022-2027

Onze focus 2022-2027

Er verandert veel op maatschappelijk, technologisch en economisch vlak. Het Nederlandse onderwijs en onderzoek werkt samen in SURF om deze uitdagingen aan te gaan. Als coöperatie staan we samen sterk. Lees hoe we vandaag én morgen bijdragen aan het Nederlandse onderwijs en onderzoek zodat zij kunnen uitblinken.

Lees meer over de SURF strategie

Naar een transparantere SURF-dienstverlening

Studente met VR bril

In 2020 startten we met 1SURF. Terwijl alle onze dienstverlening – denk aan het SURF-netwerk, de supercomputer en alle gezamenlijke inkoop- en aanbestedingstrajecten – gewoon doorging, zetten we een vernieuwde organisatie op poten. Als resultaat leveren we nu een aantal harmonisatieprojecten in de dienstverlening op.

Lees meer

SURF en MVO

Twee handen met tablet met daarop een groene grafiek en laptop op achtergrond

SURF werkt aan ontwikkelingen die belangrijk zijn voor toekomstige generaties. Daarom willen we een bijdrage leveren aan verduurzaming in de onderwijs- en onderzoeksector. Daarnaast is duurzaamheid integraal onderdeel van onze dienstverlening. We hebben een ambitieus beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

SURF en MVO

SURF Innovation Lab

vrouw met vr bril

Om alle uitdagingen op het gebied van onderzoek, onderwijs en maatschappij het hoofd te kunnen bieden, is innovatie van cruciaal belang voor SURF en zijn leden. Het SURF Innovation Lab brengt alle activiteiten en experimenten op het gebied van vroege innovatie en open samenwerking samen. We doen dit samen met instellingen en bedrijven.

Over het Innovation Lab