Over SURF
SURF is een coöperatie van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarin de leden hun krachten bundelen. Binnen SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, umc’s en onderzoeksinstellingen samen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen en om kennisdeling te stimuleren door steeds te blijven innoveren. De leden zijn eigenaar van SURF.
Titelblok cooperatie SURF jaaroverzicht 2019

In de samenleving en het onderwijs groeit het besef dat de inzet van intelligente technologie vraagt om reflectie en sturing. Om kansen te benutten én risico’s te beheersen die de technologie ook met zich meebrengt.

icoon team

SURF

Telefoonnummer

Overzicht leden van SURF

In SURF werken de Nederlandse universiteiten, hogescholen, umc's, mbo-instellingen en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ict-innovaties. Zo maken we samen beter en flexibeler onderwijs en onderzoek mogelijk. Ruim 100 instellingen zijn aangesloten bij de coöperatie SURF, verdeeld over 6 afdelingen:
Universiteiten
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Open Universiteit
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Tilburg University
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Maastricht
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • University of Twente
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Wageningen University
Hogescholen
 • Aeres Hogeschool
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • ArtEZ Hogeschool voor de kunsten
 • Avans Hogeschool
 • Breda University of Applied Sciences
 • Codarts Rotterdam
 • Christelijke Hogeschool Ede
 • De Haagse Hogeschool
 • Design Academy Eindhoven
 • Driestar hogeschool
 • Fontys Hogescholen
 • HAS Hogeschool
 • HZ University of Applied Sciences
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool de Kempel
 • Hogeschool der Kunsten Den Haag
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool iPabo
 • Hogeschool KPZ
 • Hogeschool Leiden
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Hogeschool Viaa
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Hotelschool The Hague
 • Iselinge Hogeschool
 • Marnix Academie
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Saxion
 • Thomas More Hogeschool
 • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
 • Windesheim
 • Zuyd Hogeschool
MBO
 • Aeres Groep (Groenhorst College)
 • Albeda College
 • Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden
 • CIBAP vakschool voor vormgeving
 • Curio
 • Da Vinci College
 • De Rooi Pannen
 • Deltion College
 • Drenthe College
 • Friesland College
 • Gilde Opleidingen
 • Graafschap College
 • Grafisch Lyceum Rotterdam
 • Grafisch Lyceum Utrecht
 • Hout- en Meubilerings College
 • Koning Willem I College
 • Landstede MBO
 • Leidse instrumentmakers School
 • Lentiz Onderwijsgroep
 • MBO Amersfoort
 • MBO Utrecht
 • MboRijnland
 • Mediacollege Amsterdam
 • Nimeto Utrecht
 • Noorderpoort
 • Onderwijsgroep Tilburg
 • ROC Alfa-college
 • ROC Aventus
 • ROC Friese Poort
 • ROC Horizon College
 • ROC Midden Nederland
 • ROC Mondriaan
 • ROC Nijmegen
 • ROC Nova College
 • ROC Rivor
 • ROC Ter AA
 • ROC TOP
 • ROC van Amsterdam-Flevoland
 • ROC van Twente
 • Regio College
 • Rijn IJssel
 • Scalda
 • SintLucas
 • SOMA College
 • SORG - Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag
 • STC-Group
 • Stichting Vakinstelling SVO
 • Summa College
 • Terra
 • Vista College
 • Vonk
 • Yuverta
 • Zadkine
 • Zone.College
Umc's
 • Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 • Academisch Ziekenhuis Maastricht
 • Erasmus Universitair Medisch Centrum
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Radboudumc
 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • VUmc
Research
 • Integraal Kankercentrum Nederland
 • KNMI
 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 • Naturalis Biodiversity Center
 • Nederlands Forensisch Instituut
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • RIVM
 • ZonMw
Overig
 • Koninklijke Bibliotheek
 • Nationaal Archief
 • Politieacademie
 • SIVON
 • TNO
 • Universiteit voor Humanistiek

Lidmaatschap en structuur

Inmiddels zijn ruim 100 instellingen lid van coöperatie SURF. Instellingen kunnen lid worden als de instelling als kernactiviteit onderwijs of onderzoek heeft, of daar een substantiële bijdrage aanlevert. En als de instelling een aanbestedende dienst is in de zin van de Aanbestedingswet 2012 (of van de wet- en regelgeving die hiervoor in de plaats komt).

De leden zijn eigenaar van SURF, of voluit Coöperatie SURF U.A. Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging. In een vereniging bundelen de leden hun krachten. Dat geldt ook voor de leden van SURF. De letters U.A. staan voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden (de instellingen) niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verliezen van SURF.

Kernpakket SURF en inbesteding

Binnen SURF worden gezamenlijke diensten ontwikkeld, zodat leden kunnen profiteren van schaalvoordelen en niet ieder voor zich het wiel hoeven uitvinden. Het dienstenportfolio is opgedeeld in een kernpakket en een optioneel pakket. Voor diensten in het kernpakket geldt een afnameverplichting. Als leden behoefte hebben aan een dienst die in het kernpakket van SURF is opgenomen, dan moeten zij die dienst afnemen bij SURF.

Leden gaan een inbestedingsrelatie aan met SURF voor de diensten (kernpakket en optionele diensten) die SURF aanbiedt. Dat betekent dat de leden voor deze diensten niet zelf hoeven aan te besteden. Op deze manier kunnen ze hun vraag naar de markt bundelen en via SURF gezamenlijk onderhandelen over betere voorwaarden.

Meer over dienstverlening.