Over SURF
SURF is een coöperatie van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarin de leden hun krachten bundelen. Binnen SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, umc’s en onderzoeksinstellingen samen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen en om kennisdeling te stimuleren door steeds te blijven innoveren. De leden zijn eigenaar van SURF.
Titelblok cooperatie SURF jaaroverzicht 2019

In de samenleving en het onderwijs groeit het besef dat de inzet van intelligente technologie vraagt om reflectie en sturing. Om kansen te benutten én risico’s te beheersen die de technologie ook met zich meebrengt.

icoon team

SURF

Telefoonnummer

Organisatie & bestuur

SURF is een coöperatie met ruim 100 leden. De leden zijn eigenaar van SURF: gezamenlijk bepalen we koers.

Onze leden zijn vertegenwoordigd in de ledenraad, het hoogste orgaan binnen de coöperatie. De ledenraad benoemt de raad van bestuur, dat onder meer het beleid en de strategie van SURF vaststelt. Daarnaast maken de raad van commissarissen en de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) deel uit van de organisatiestructuur. De leden van de WTR worden ook benoemd door de ledenraad.

Elke instelling die lid is van SURF wijst een Coördinerend SURF Contactpersoon (CSC) aan. Daarnaast zijn er binnen SURF diverse community's en special interest groups (SIG’s) actief.

Organogram SURF