Over SURF
SURF is een coöperatie van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarin de leden hun krachten bundelen. Binnen SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, umc’s en onderzoeksinstellingen samen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen en om kennisdeling te stimuleren door steeds te blijven innoveren. De leden zijn eigenaar van SURF.
Titelblok cooperatie SURF jaaroverzicht 2019

In de samenleving en het onderwijs groeit het besef dat de inzet van intelligente technologie vraagt om reflectie en sturing. Om kansen te benutten én risico’s te beheersen die de technologie ook met zich meebrengt.

icoon team

SURF

Telefoonnummer

Coördinerend SURF Contactpersoon, special interest groups

Elke instelling die lid is van SURF heeft haar eigen vertegenwoordiger bij SURF: de Coördinerend SURF Contactpersoon (CSC). Deze contactpersoon stroomlijnt en coördineert de communicatie tussen de eigen instelling en SURF. De CSC wordt aangesteld door het bestuur van de instelling.

SURF brengt ict-professionals samen binnen netwerken en samenwerkingsprojecten voor kennisdeling rond ict-innovatie. Experts uit onderwijsinstellingen werken in de special interest groups (SIG's) van SURF samen met collega’s uit andere instellingen. Ze delen en ontwikkelen kennis over actuele ict-thema’s in het onderwijs en onderzoek.
Coördinerend SURF Contactpersonen (CSC)

Rol CSC

De CSC zorgt voor een goede afstemming tussen medewerkers van de instelling en SURF. CSC’s adviseren hun college van bestuur over de koers van SURF en de aansluiting van aanbod op vraag. Binnen hun instelling zorgen ze dat iedereen weet dat er samengewerkt wordt met SURF en wie het eerste aanspreekpunt voor hen is binnen SURF. Verder faciliteren zij dat de SURF-organisatie met de juiste personen binnen de instelling kan schakelen.

Sectoroverleg en afstemming bestuur

De CSC’s overleggen regelmatig met collega’s uit de eigen sector binnen het sectorale CSC-overleg. De CSC’s adviseren de ledenraad elke vergadering over de voorgenomen besluiten van SURF, met een schriftelijk advies dat zij via de secretaris aan de ledenraad voorleggen.

SURF bedient 5 sectoren: wo, hbo, mbo, umc en research. De leden van SURF zijn in de ledenraad verdeeld over 6 afdelingen: wo, hbo, mbo, umc, research en overige leden.
Bij elk CSC-sectoroverleg is een adviseur van SURF aanwezig:

 • CSC-hbo: Jasper Distelbrink
 • CSC-mbo: Remco Rutten
 • CSC-wo: Roland Staring
 • CSC-umc: Marijn Bulten
 • CSC-research en overige leden: Ivo Reints en Marijn Bulten

De (vice)voorzitters van de 5 sectoroverleggen stemmen regelmatig met elkaar af. Daarnaast spreken zij 4 keer per jaar met de raad van bestuur van SURF over zaken als:

 • ontwikkelingen in het SURF-dienstenportfolio
 • tariefontwikkelingen
 • dienstverlening door SURF
 • voortgang van innovatieprogramma’s
 • (meer)jaarplannen
 • ontwikkelingen binnen SURF
 • sector-overstijgende ontwikkelingen
CSC-mbo

CSC-mbo

De ict-directeuren en informatiemanagers van de mbo-instellingen zijn verenigd in het CSC-mbo-overleg. Zij vervullen hierin de rol van de SURF Coördinerend Contactpersoon (CSC). Het CSC-mbo vergadert 5 keer per jaar.

Inrichting van het CSC-mbo overleg

Het CSC-mbo overleg vergadert 5 keer per jaar. En één keer per jaar komen de CSC’s voor een 24 uurs sessie bij elkaar om meer de tijd te nemen een aantal thema’s te bespreken.

Een lid van de raad van bestuur van SURF neemt op uitnodiging deel aan deze vergaderingen. Het CSC-mbo wordt ondersteund door de relatiemanager mbo en een secretaris van SURF. 

MBO Digitaal neemt deel aan het overleg en is verantwoordelijk voor de vraagarticulatie op gebied van digitalisering. Kennisnet is agenda-lid.

Agenda van het CSC-mbo overleg

De CSC’s zijn binnen de mbo-instellingen nauw betrokken bij digitalisering van het onderwijs en de bedrijfsvoering (ict en inkoop). Daarnaast is er veel informele uitwisseling over een breed scala aan onderwerpen.

De agenda van ieder CSC-overleg wordt opgesteld in een overleg tussen de voorzitter en vice-voorzitter van het overleg, de twee SPA-leden namens het mbo, een afgevaardigde namens MBO Digitaal, de relatiemanager mbo en de secretaris (beiden van SURF).

De leden van CSC-mbo

 • Aeres - Rob Heij
 • Albeda - Karel Rijkse
 • Alfa-college - Rick van Borstelen
 • Aventus - Roy Dusink, tevens vicevoorzitter
 • Christelijke Onderwijsgroep/ROC A12 - Bert Pik
 • CIBAP vakschool voor vormgeving - Dennis de Ruiter
 • Curio - Roland Manuhutu
 • Da Vinci College - Wouter Poortvliet
 • De Rooi Pannen - Herman Westerlaken
 • Deltion College - Arjan Scheve
 • Drenthe College - Rob Grit
 • Firda – Marcel ’t Hart
 • Gilde Opleidingen - Gerco Lenoir
 • Graafschap College - Monique Mulders
 • Grafisch Lyceum Rotterdam - Paul Rehm
 • Grafisch Lyceum Utrecht - Koen Hillen
 • Horizon College - Dave Houtenbos
 • Koning Willem 1 College - Willem Keller
 • Hout- en Meubileringscollege - Sandjai Ramdhan 
 • Landstede - Jacco Heikoop
 • Leidse Instrumentmakers School (LiS) - Stef Vink
 • Lentiz Onderwijsgroep - Rene Bosman
 • MBO Amersfoort - Arthur Wildenberg
 • MBO Utrecht - Richard Geluk, tevens lid van de SPA
 • MBO Terra - Gerard Jans
 • mboRijnland - Jaco Opschoor
 • Mediacollege - Rob Dekker
 • Nimeto - Jelle van Baggem
 • Noorderpoort - Wolter Oosterhof
 • Nova College - Ammar Al Barazi
 • Onderwijsgroep Tilburg - Peter Zeinstra
 • Regio College - Christine Halbersma
 • ROC Midden-Nederland - Pepijn de Vette
 • ROC Mondriaan - Marcel Kropmans
 • ROC Nijmegen - Arjan Teuwsen
 • ROC Rijn IJssel - Vincent van Hunnik
 • ROC Rivor - Jelle Kaper
 • ROC ter Aa - Hans Wijnen
 • ROC TOP – Pascal Pater
 • ROC van Amsterdam-Flevoland - Rene van den Berg, tevens voorzitter
 • ROC van Twente - Rick Ruumpol
 • SintLucas - Erwin Huggers
 • Soma College - Niels ter Lintelo
 • SORG - Jurgen Schouten
 • STC Group - Ton Hoppener
 • Summa College - Joop van Helvoort
 • SVO vakinstelling food - Adriaan Noteboom
 • Vista College - Leon Sprooten
 • Vonk - Danny van Gelder
 • Yuverta - Arno Hartman
 • Zadkine - Ronald Zeelenberg
 • Zone.college - René van Veen

Tevens nemen Martijn Timmer (directeur MBO Digitaal) en Peter van Deukeren (Kennisnet) deel als toehoorders.

CSC-hbo

CSC-hbo

De CIO’s (of medewerkers met een vergelijkbare rol) van het hbo zijn verenigd in het CSC-hbo overleg. Zij vervullen hierin de rol van de SURF Coördinerend Contactpersoon (CSC). Het CSC-hbo overleg vindt maandelijks plaats.

Inrichting van het CSC-hbo overleg

Het CSC-hbo overleg vergadert maandelijks bij SURF te Utrecht of online.

Ron Augustus (lid van de raad van bestuur van SURF) neemt op uitnodiging deel aan deze vergaderingen. Het CSC-hbo overleg wordt ondersteund door de relatiemanager hbo en een secretaris van SURF. 

Agenda van het CSC-hbo overleg

De CSC’s zijn binnen de hbo-instellingen verantwoordelijk voor de digitalisering van het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering. Daarnaast is er veel informele uitwisseling over een breed scala aan onderwerpen, zoals cybersecurity, ict-architectuur en onderwijslogistiek.

De agenda van ieder CSC-overleg wordt voorbereid in het Dagelijks Bestuur, aangevuld met de relatiemanager hbo en de secretaris.

Leden van CSC-hbo

 

 • André Zandberg (Fontys Hogescholen)
 • Anjo van Kelckhoven (Hogeschool Rotterdam)
 • Anne-Marie Haanstra (Iselinge Hogeschool)
 • Anselm van Elk  (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
 • Arian Prins (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
 • Bert Kremer (ArtEZ University of the Arts)
 • Catrinus van der Meer (Hanzehogeschool Groningen)
 • Cees Plug (Hogeschool Inholland)
 • Dik van Rhijn (Hogeschool der Kunsten Den Haag)
 • Edgar van Gorkum (NHL Stenden Hogeschool)
 • Eelko van Leeuwen (Hogeschool Utrecht)
 • Emile Bijk (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
 • Erna Kotkamp (Saxion)
 • Esther Dorrestijn (Politieacademie)
 • Floor Visser (Hogeschool van Amsterdam)
 • Frank Kupers (Thomas More Hogeschool)
 • Frans Kool (Hogeschool iPabo)
 • Irene Tiepel (Christelijke Hogeschool Windesheim)
 • Jan Barens (Hogeschool Van Hall Larenstein)
 • Jan Willem Akkermans (Hogeschool de Kempel)
 • Kees Codee (Driestar Hogeschool
 • Omko Huizenga (Christelijke Hogeschool Ede)
 • Désirée van den Bergh (HAS Green Academy)
 • Freek van Galen (Breda University of Applied Sciences)
 • Rick van Sluijs (HZ University of Applied Sciences)
 • Roberto Barros Andrade  (Codarts Rotterdam)
 • Stephan Buchel (Hotelschool Den Haag)
 • Thijs Willems (Avans Hogeschool)
 • Ton Kollee (Zuyd Hogeschool)
 • Wouter Zwaan (Hogeschool Leiden)
CSC-wo

CSC-wo

De CIO’s en/of ict-directeuren van de universiteiten zijn verenigd in het CSC-wo-overleg. CSC staat voor Coördinerende SURF Contactpersonen. Het CSC-wo-overleg adviseert de raad van bestuur van SURF over het SURF-dienstenportfolio en de SURF-meerjarenplanning. Daarnaast is er veel informele uitwisseling over een breed scala aan onderwerpen.

Net als bij andere onderwijsinstellingen is digitalisering cruciaal binnen de universiteiten. Daarnaast werken er veel wetenschappelijk onderzoekers, die hoge eisen stellen aan software, rekenkracht, dataopslag, verbindingen. De ict-uitdagingen en -oplossingen voor universiteiten verschillen hierdoor van veel andere (onderwijs)sectoren. Daarnaast zijn veel zaken niet beperkt tot een enkele universiteit.

Binnen universiteiten zijn de CIO's de SURF Coördinerend Contactpersoon (CSC). Bij de meeste universiteiten wordt de rol van CIO ingevuld door de ict-directeur. Om de dienstverlening van de universitaire ict-afdelingen en SURF optimaal te organiseren voor wetenschappelijke docenten en onderzoekers, zijn de CIO's verenigd in het CSC-wo-overleg.

In het CSC-wo worden zowel uitvoerende als strategische onderwerpen besproken en indien nodig concrete landelijk afspraken gemaakt. Voor belangrijke thema’s hebben 1 of 2 CIO's de rol als linking pin, die het mandaat hebben om namens alle CIO's te spreken. Door deze werkwijze heeft het CSC-wo een sterke positie ontwikkeld ten opzichte van bijvoorbeeld softwareleveranciers, landelijke beleidsinstellingen (bijv. NWO, VSNU, ministeries) en SURF, inclusief de RvB.

Inrichting van het overleg

Het CSC-wo vergadert elke maand met uitzondering van de vakantiemaanden bij SURF. Een lid van de RvB van SURF neemt als toehoorder deel aan deze vergaderingen. Het CSC-wo wordt ondersteund door de Senior Adviseur Universiteiten en een secretaris van SURF. 

De voorzitters vergaderen periodiek met de voorzitters van andere sectorale CSC overleggen (CSC-hbo, CSC-mbo en CSC-Research, UMC) en met de RvB van SURF.  

Om de onderlinge band te versterken en om inspiratie op te doen van ict-ontwikkelingen en -toepassingen bij bedrijven en collega-universiteiten in het buitenland maken de CSC’s om het jaar een reis naar het buitenland. Zo bezochten de CSC’s uit het wo:

 • De Verenigde Staten: 6 – 13 mei 2017
 • China: 6  – 14 april 2019
 • Enschede (ivm covid19 reisbeperkingen): 12-14 april 2021

Het CSC-wo onderhoudt structurele contacten met onder meer:

 • UKB: Samenwerkingsverband van universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek
 • UPI: Universitair Platform Inkoop
 • VSNU: Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten

Leden van CSC-wo

 • Jan-Paul van Staalduinen (Universiteit Utrecht) - voorzitter
 • Iwan Holleman (Radboud Universiteit) – vice voorzitter
 • Ronald Stolk (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Mert Albers (Universiteit Twente)
 • Jan Jansen (Open Universiteit)
 • Frank Hendrickx (Technische Universiteit Eindhoven)
 • Erik Scherff (Technische Universiteit Delft)
 • Jan-Willem Brock  (Universiteit Leiden)
 • Marita Keurentjes (Universiteit Maastricht)
 • Lex Welman (Universiteit van Amsterdam)
 • Corne van Nispen (Universiteit van Tilburg)
 • Jan-Willem Vermeulen (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Wout van Wijngaarden (Erasmus Universiteit)
 • Luc Boelhouwer (Wageningen Universiteit)  

Geen CSC, maar wel speciale vermelding voor deelname in ondersteunende commissies:

 • Anke Breeuwsma (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Jot van der Meijden (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Victor Viveen (Wageningen Universiteit)
 • Jacques Beursgens (Universiteit Maastricht)
 • Coen Glasbergen (Universiteit Leiden)
 • Robert van Enschot (Tilburg University)
 • Maarten Eemons (Universiteit van Amsterdam)

Strategische agenda van het CSC-wo

De CIO’s zijn binnen de universiteiten nauwe betrokken bij onderwijs en onderzoek. Dat is ook een onderdeel van de rol als CSC. Vanuit deze inhoudelijke rol zijn de volgende strategische speerpunten vastgesteld voor de ict binnen universiteiten. 

Publieke waarden Actief deelnemen aan het debat over publieke waarden (rechtvaardigheid, menselijkheid en autonomie) in de universitaire digitale infrastructuur en het implementeren van landelijke en lokale applicaties met aandacht voor publieke waarden en meer data-autonomie. Toezicht op de uitvoering van de UNL-opdracht Publieke Waarden.
Security Garanderen van een veilige digitale werkomgeving voor alle studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers van universiteiten. Stroomlijnen security audits samen met UCISO’s.
Digitaliseringsimpuls onderwijs Samen met de onderwijsdirecteuren zorgen dat dit programma goed wordt ingebed in de universiteiten en dat de landelijke faciliteiten aansluiten bij de universitaire situatie.
Flexibilisering onderwijs Faciliteren van een digitaal studiepad voor studenten over de grenzen van nationale en internationale universiteiten. Onder meer door een landelijke architectuur voor IAM.
Online onderwijs en digitaal toetsen Bijdragen aan een landelijke infrastructuur voor plaats- en tijdonafhankelijk studeren en toetsen.
Digitalisering onderzoek en Open Science Conform de FAIR-principes de onderzoekers ondersteunen met tools (RDM, VRE, repositories) en werkwijzen gedurende de gehele onderzoekscyclus en het digitaliseren van labs.
Leveranciersmanagement Meer grip op leveranciers van ict-applicaties met het oog op ongewenste kostenontwikkeling. Daarnaast het beschermen van de kroonjuwelen van de universiteit (de onderwijs- en onderzoeksdata) door toe te zien op compliancy van Europese privacy- en security-wetgeving.
ict-innovatie Bijhouden en toepassen van ict-innovaties die potentieel veel impact hebben op het primaire onderwijs en onderzoeksproces zoals Artificial Intelligence, Virtual Reality/ Augmented Reality en IoT (Internet of Things).

 

Special interest groups (SIG's)

Community's voor ict-innovatie

Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (community's) rondom specifieke thema’s gericht op ict-innovatie in het onderwijs en onderzoek. Ze vormen een uitgebreid netwerk van professionals die betrokken zijn bij de innovatieprojecten van SURF en bij het verspreiden van kennis die daaruit voorkomt. 

Netwerk van professionals

Binnen een special interest group maken experts uit instellingen voor onderwijs en onderzoek en inhoudelijk geïnteresseerden deel uit van een community rondom een specifiek ict-thema. Elke SIG wijst één inhoudelijk deskundige aan als voorzitter van de SIG, die als eerste contactpersoon optreedt. Jaarlijks levert iedere SIG een jaarplan op met doelstellingen, activiteiten en beoogde resultaten. 

Enthousiast? Doe mee!

Heb je interesse om één of meerdere SIG's te volgen of lid te worden? Dat kan door je aan te melden op SURF Communities. Lever ook een bijdrage: reageer, discussieer, deel en vind kennis en contacten. 

De special interest groups van SURF zijn kennisgemeenschappen (community's) rondom specifieke thema’s gericht op ict-innovatie in het onderwijs en onderzoek. Hieronder lees je over welke thema’s SURF een SIG heeft opgericht.

Artificial Intelligence

Deze startende SIG wil kennis en inzichten rondom kunstmatige intelligentie samenbrengen en uitbouwen, zowel praktijktoepassingen, als ethische en maatschappelijke aspecten. 

Blended Learning

Op veel instellingen worden kleine of grote stappen gezet om blended learning te implementeren. Hoe zorg je dat docenten ondersteund worden in het (her)ontwerpen van het onderwijs naar een blended variant? Hoe ontwerp je de optimale blend? Wat werkt juist niet en waarom niet? De SIG Blended Learning buigt zich over dit soort vragen en het uitwisselen en ontsluiten van deze informatie. 

Compute Resources for Life Science Research

De joint SURF-DTL SIG 'Compute Resources for Life Science Research' richt zich op het delen van kennis en ervaringen in het bouwen en het gebruik van een reken infrastructuur voor grootschalige onderzoeksprojecten in de levenswetenschappen. 

Digitaal Toetsen

Digitaal toetsen is veelomvattend en specialistisch. Kennisuitwisseling is dan ook erg nuttig. Sluit je, via SURF Communities, aan bij de enthousiaste groep professionals in deze SIG. 

Digitale Leer- en Werkomgeving

Hoe wordt de ict-vaardigheid van student en docent verhoogd? Op SURF Communities kun je kennis rondom DLWO delen, vinden en bediscussiëren.

Groene ict en Duurzaamheid

Vergroenen van ict, hoe kun je dat doen? Maar ook: hoe kunnen we ict inzetten bij het verduurzamen van onderwijs, onderzoek of bedrijfsvoering? Lees, deel en discussieer mee op SURF Communities

Learning Analytics

Learning analytics betreft het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over studenten in het onderwijs. De verzamelde data kunnen worden ingezet ter verbetering van het onderwijs. Kijk op SURF Communities voor de SIG Learning Analytics.

Learning Spaces

De SIG Learning Spaces bevordert en structureert instellingsoverstijgend het delen van expertise en kennis over innovatieve Learning Spaces. Op SURF Communities is meer informatie te vinden over deze SIG.

Media & Education

De SIG Media & Education richt zich op (didactische) videotoepassingen binnen hoger onderwijs. De leden van de SIG volgen trends en innovaties en wisselen kennis uit. Ook wordt binnen de SIG aandacht besteed aan auteursrecht, privacy, metadata en slim hergebruik van open videomaterialen. Voorheen was de SIG Media & Education opgesplitst in twee SIG's, namelijk Weblectures en WEBstroom.

Onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek helpt om studenten in zo kort mogelijke leertrajecten op hoog niveau op te leiden en daarbij docenten, locaties en leermiddelen optimaal in te zetten. Kijk op SURF Communities voor de SIG Onderwijslogistiek.

Open Education

Open Education faciliteert en bevordert communityvorming, kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en visievorming rondom open onderwijs binnen het hoger onderwijs in Nederland. Op SURF Communities vindt u nieuws, relevante bronnen en congresblogs.

Veilige Datakoppeling

De special interest group Veilige Datakoppeling richt zich op een veilige uitwisseling en koppeling van persoonsgebonden data ten behoeve van onderzoek. 

Virtuality

Wil je op de hoogte blijven van onderwijsinitiatieven rond serious gaming, simulaties en virtuele werelden? Volg dan de SIG Virtuality

Visualisatie

Informatie uit 'big data'? Visualisatie kan je helpen. Zoek je contact met (andere) visualisatie-experts of zoek je visualisatietips en -tools? Word dan lid van de SIG Visualisatie.