Leden van SURF

In SURF werken de Nederlandse universiteiten, hogescholen, umc's, mbo-instellingen en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties. Ruim 100 instellingen uit 5 sectoren zijn aangesloten bij de coöperatie SURF, verdeeld over 6 afdelingen:

Vertegenwoordiging sectoren

SURF bedient 5 sectoren: wo, hbo, mbo, umc's en research. In de ledenraad zijn van elke sector een aantal bestuurders vertegenwoordigd, zodat er een evenredige vertegenwoordiging is van houders van de bestuursportefeuilles: onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

De leden van SURF zijn in de ledenraad verdeeld over 6 afdelingen: wo, hbo, mbo, umc's, research en overige leden. Voor het opstellen van de plannen trekken research en overige leden samen op als de afdeling research+. Hoewel we spreken over sectoren en sectorprioriteiten, vormen zij formeel geen sector.

Lees meer over de ledenraad

Diensten afnemen van SURF

Binnen SURF worden gezamenlijke diensten ontwikkeld en aangeboden, zodat leden kunnen profiteren van schaalvoordelen en niet ieder voor zich het wiel hoeft uit te vinden.

SURF heeft zijn activiteiten ondergebracht bij 3 werkmaatschappijen: SURFmarket, SURFnet en SURFsara. Instellingen nemen een dienst af door het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst met de werkmaatschappij die de dienst verzorgt.

Lees meer over het afnemen van diensten