Helpdesk SURFnet-diensten

Bij de SURFnet-helpdesk kun je storingen en operationele acties melden over diensten van SURFnet. De helpdesk registreert de storing en coördineert de afhandeling. Alleen geregistreerde helpdeskbellers van op SURFnet aangesloten instellingen kunnen contact opnemen met de helpdesk.

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Voor de afhandeling van storingen van SURFnet-diensten heeft SURFnet een helpdesk. Je kunt daar storingen in je instellingsnetwerk en operationele acties melden. De helpdesk is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor geregistreerde helpdeskbellers, via:

Storingen en operationele acties melden

Je kunt bij de helpdesk terecht voor:

  • het melden van storingen van SURFnet-diensten
  • het melden van eigen operationele acties voor zover van belang voor de koppeling met SURFnet ('powerdowns', enzovoort)

De helpdesk behandelt geen storingen in het lokale netwerk van instellingen of storingen die geen betrekking hebben op de SURFnet-diensten. Hiervoor kun je terecht bij de helpdesk van je eigen instelling.

Voor andere vragen kun je mailen met SURFnet Klantsupport, via klantsupport@surfnet.nl.

Registratie en afhandeling

De helpdesk registreert de storing en coördineert de storingsafhandeling. De helpdesk analyseert hiertoe de binnengekomen informatie en stuurt deze door naar de juiste beheerpartners. Zij dragen zorg voor de oplossing, zo nodig in direct overleg met de klant. Verder zorgt de helpdesk ervoor dat de klant op de hoogte wordt gehouden van de storingsafhandeling.

Alleen voor geregistreerde helpdeskbellers

Alleen geregistreerde helpdeskbellers van op SURFnet aangesloten instellingen kunnen contact opnemen met de helpdesk, via:

Geregistreerde helpdeskbellers zijn:

  • de instellingscontactpersoon (ICP)
  • de instellingscoördinator (IC)
  • de Site Security Contact (SSC)

Extra helpdeskbellers kunnen worden aangemeld bij de ICP van de instelling.

Eindgebruikers kunnen geen storingen melden bij de SURFnet Helpdesk. Zij kunnen terecht bij hun eigen helpdesk of bij hun ICP.

Vragen of klachten

Vragen of klachten over de afhandeling van storingen door de helpdesk kun je melden bij SURFnet Klantsupport: telefoonnummer +31 88 787 30 00 of e-mail klantsupport@surfnet.nl.