Netwerkbeheer SURFnet

Het netwerkbeheer van SURFnet is opgedeeld in complex en operationeel netwerkbeheer. Waarvoor zijn het SURFnet NOC, de SURFnet Helpdesk en Team Expert Netwerkbeheer verantwoordelijk? Lees meer over de taken en bekijk de contactgegevens van het SURFnet NOC.

SURFnet NOC en SURFnet Helpdesk

Het SURFnet NOC (Network Operations Center) en de SURFnet Helpdesk zijn belegd bij onze beheerpartner Quanza Engineering. Quanza is verantwoordelijk voor operationeel netwerkbeheer.

Wanneer bel je wie?

  • Bij de SURFnet Helpdesk meld je storingen en operationele acties met betrekking tot het SURFnet-netwerk en SURFnet-diensten. De SURFnet Helpdesk is voor instellingen altijd het eerste aanspreekpunt.
  • Het SURFnet NOC is bereikbaar voor vragen over lopende changes (wijzigingen of incidenten) waar al een ticketnummer voor is. Het SURFnet NOC kun je tijdens kantoortijden bereiken via noc@surfnet.nl en +31 88 787 36 60. Via het ticketnummer kun je direct de juiste NOC-medewerker bereiken.

Let op: Voor storingen in het lokale netwerk en voor storingen die geen betrekkking hebben op SURFnet-diensten kun je terecht bij de helpdesk van je eigen instelling.

Team Expert Netwerkbeheer

Complex netwerkbeheer en bijzondere projecten op het netwerk worden uitgevoerd door het Team Expert Netwerkbeheer (TEN). Bij complex netwerkbeheer kun je bijvoorbeeld denken aan bewaking van de netwerkcapaciteit en de verantwoordelijkheid voor security. Ook grote vernieuwingen in het netwerk en complexe wijzigingen bij op SURFnet aangesloten instellingen worden door het TEN uitgevoerd, in samenspraak met Quanza.