WaardenWijzer- Het Spel. Bespreek dilemma’s van digitalisering

Open het gesprek over publieke waarden met 'WaardenWijzer - Het Spel'. Het bordspel en de voorbeelddilemma's faciliteren op een leuke, toegankelijke en praktische manier het gesprek over digitalisering en haar dilemma’s, waarden en ethische afwegingen. Vanuit het perspectief van publieke waarden bediscussier je digitaliseringsvraagstukken.

Twee studentes met laptop op schoot op een bankje

Dilemma: deelname aan stagemarktplaats

Samenwerken met het bedrijfsleven is voor instellingen belangrijk; studenten lopen in het bedrijfsleven stage of studeren er af. Een commerciële online marktplaats koppelt studenten aan stages. Voor studenten een gemak!

De zeggenschap over data van studenten op deze marktplaats valt onder de regie van de (commerciële) aanbieder. Studenten moeten gegevens delen zoals geboortedatum, geslacht en hobby’s. Vele onderwijsinstellingen doen al mee aan de marktplaats.

Besluit:
Jouw onderwijsinstelling is voornemens gebruik te maken van 
deze marktplaats voor studenten. Ben je het daarmee eens of oneens?

Waardenwijzer-spelkaarten
Values Compass Game Cards - Internship Marketplace