WaardenWijzer- Het Spel. Bespreek dilemma’s van digitalisering

Open het gesprek over publieke waarden met 'WaardenWijzer - Het Spel'. Het bordspel en de voorbeelddilemma's faciliteren op een leuke, toegankelijke en praktische manier het gesprek over digitalisering en haar dilemma’s, waarden en ethische afwegingen. Vanuit het perspectief van publieke waarden bediscussier je digitaliseringsvraagstukken.

Twee studentes met laptop op schoot op een bankje

Dilemma: gebruik maken van advertentieplatform

Veel instellingen gebruiken advertentieplatformen, bijvoorbeeld bij het werven van nieuwe studenten of aankondigen van open dagen. Adverteren via het platform geeft de instelling een zeer groot bereik. Ook richting potentieel toekomstige studenten.

Bij iedere (online) klik die de advertentieontvanger doet, wordt een profiel opgebouwd met tal van gegevens die beschikbaar komen voor de instelling. Ook die van mogelijk nieuwe studenten. Of hierbij privacy issues spelen is onbekend. Het is een zeer populair en bestaand advertentieplatform.

Besluit:
De instelling besluit wél gebruik te gaan maken van het advertentieplatform, om zo weer (voldoende) nieuwe studenten te werven voor het komende studiejaar. Ben je het hiermee eens of oneens?

WaardenWijzer-spelkaarten
Values Compass Game Cards - Advertising Platform