WaardenWijzer- Het Spel. Bespreek dilemma’s van digitalisering

Open het gesprek over publieke waarden met 'WaardenWijzer - Het Spel'. Het bordspel en de voorbeelddilemma's faciliteren op een leuke, toegankelijke en praktische manier het gesprek over digitalisering en haar dilemma’s, waarden en ethische afwegingen. Vanuit het perspectief van publieke waarden bediscussier je digitaliseringsvraagstukken.

Twee studentes met laptop op schoot op een bankje

Dilemma: inzet van ChatGPT-detectietool

ChatGPT was veel in het nieuws. Studenten kunnen met deze AI-tool hun huiswerkopdrachten (laten) maken. En, daarmee mogelijk frauderen. Nu heeft een onderwijsinstelling een leverancier gevonden van een product, dat detecteert of sprake is van fraude door gebruik van ChatGPT.

Echter, tien procent van de 'fraudeur-'meldingen door deze tool is onterecht en zijn gevallen waarin de student ChatGPT helemaal niet heeft gebruikt.

Besluit:

De instelling gaat toch in zee met de leverancier van deze ChatGPT-detectiesoftware. Ben jij het hiermee eens of oneens?

WaardenWijzer-spelkaarten
Values Compass Game Cards - ChatGPT