WaardenWijzer- Het Spel. Bespreek dilemma’s van digitalisering

Open het gesprek over publieke waarden met 'WaardenWijzer - Het Spel'. Het bordspel en de voorbeelddilemma's faciliteren op een leuke, toegankelijke en praktische manier het gesprek over digitalisering en haar dilemma’s, waarden en ethische afwegingen. Vanuit het perspectief van publieke waarden bediscussier je digitaliseringsvraagstukken.

Twee studentes met laptop op schoot op een bankje

Dilemma: lesmateriaal voor TikTok

De studenten van een docent zitten op TikTok, dat zij veelal gebruiken om video’s (zoals dansfilmpjes) met elkaar te delen. De docent wil aansluiten bij de belevingswereld van de studenten. TikTok telt in Nederland drie miljoen gebruikers, waarvan iets meer dan de helft dagelijks actief is.

TikTok-gebruikers hebben veel interactie met elkaar, iets wat de docent niet terugziet op andere, door zijn onderwijsinstelling geleverde, platformen. Ook het aanzetten tot bewegen en de creativiteit op het platform zijn motiverend. TikTok is van een Chinees bedrijf. Er zijn algemene zorgen over wie toegang heeft tot de data van gebruikers en wat het bedrijf achter TikTok met die data doet, nu en in de toekomst.

Besluit:

De docent gaat lesstof maken specifiek voor TikTok. Ben je het hiermee eens of oneens?

WaardenWijzer-spelkaarten
Values Compass Game Cards - TikTok