Flexibel onderwijs organiseren Onderwijs & ICT

Studenten willen flexibeler onderwijs, zodat ze studie, werk en privé kunnen combineren, en bij verschillende instellingen kunnen studeren. Dat vergt een flexibeler onderwijsaanbod, en heeft invloed op de organisatie en de ondersteuning van het onderwijs. Ontdek hoe SURF met onderwijslogistiek, edubadges en 1 eduID voor studenten een bijdrage levert aan flexibel onderwijs.

Innovatie

Cover Whitepaper Open badges

Edubadges: unieke nationale aanpak van badges

Met open badges kunnen studenten behaalde kennis en vaardigheden op een transparante en veilige zichtbaar en ‘meeneembaar’ maken. Deze open badges bieden kansen voor het Nederlandse onderwijs.

Lees de 7 argumenten voor een nationale aanpak

Referentiemodel voor onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek: aansturing van flexibele onderwijsprocessen

SURF helpt instellingen logistieke barrières weg te nemen om flexibel onderwijs mogelijk te maken. We werken samen aan concrete oplossingen. Check het referentiemodel voor flexibele onderwijslogistiek om de onderwijslogistieke keten binnen je eigen instelling in kaart te brengen.

Bekijk het referentiemodel

Position paper eduID

EduID: onderzoek naar 1 student-identiteit

Er is vraag naar 1 identiteit die instellingsoverstijgend te gebruiken is en ook na het studeren een leven lang mee gaat. SURF onderzoekt of 1 student-identiteit, een eduID, kan helpen om de wensen van diverse partijen te realiseren.

Download de position paper

Samen ontwikkelen

Voorbeelden edubadges

Infrastructuur om edubadges uit te reiken

Om edubadges te maken en uit te reiken aan studenten is een technische infrastructuur nodig. SURF ontwikkelt deze infrastructuur en voert een pilot uit met 17 instellingen.

Meer weten

Stimuleringsregeling: uitwisselen onderwijsaanbod-data

Hoe kun je met behulp van de Open Onderwijs API onderwijsaanbod-data ontsluiten en uitwisselen? Momenteel experimenteren 6 instellingen hiermee.

Meer weten

Studenten individueel aan tafels in open ruimte met verschillende devices
Bovenaanzicht van studenten achter computer met mobiel

Help mee met de ontwikkeling van eduID

SURF onderzoekt hoe 1 ID voor studenten te realiseren is. Bij de ontwikkeling hiervan kunnen we de hulp van jouw instelling goed gebruiken.

Lees meer

Ulrike Wild

Versnellingsplan: Een flexibeler systeem voor studenten

Ulrike Wild vertelt hoe 18 hogescholen en universiteiten samenwerken in een 'Versnellingsplan' om substantiële stappen te zetten.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze updates en je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een e-mail met daarin de laatste ontwikkelingen.

Meld je aan

Praktijk

Optimaal roosteren op basis van realtime data

De Universiteit Twente werkt aan een efficiëntere manier van roosteren. Location-based services en route-apps zijn hier een voorbeeld van.
Meer weten?
studenten achter computers volgen een college

Kennis

Laat je inspireren in de community onderwijslogistiek

Kom in contact met collega’s en deel je kennis en ervaringen in de Special Interest Group Onderwijslogistiek.

Doe mee

Diensten

Aanbestedingskalender

Moet je (onderdelen van) je leeromgeving aanbesteden? Kijk dan op de aanbestedingskalender en zie of SURF je kan ondersteunen.

Naar de kalender

Over flexibel onderwijs organiseren

(edu)badges

Een badge is een digitaal bewijsstuk waarmee een student aantoont dat hij of zij bepaalde vaardigheden of kennis beheerst. Ook bevat de badge informatie over de instantie die de badge heeft uitgegeven en de geldigheidstermijn.

Bekijk meer kernbegrippen

Flexibiliteit in het onderwijs

Studenten vragen om meer flexibiliteit in het onderwijs, zodat ze studie, werk en privéleven kunnen combineren, en bij verschillende instellingen kunnen studeren. Zij willen met 1 klik op de knop weten wat hun rooster is, uit welk onderwijsaanbod ze kunnen kiezen binnen en buiten hun instelling, hoe het met hun studievoortgang gaat etcetera. Wat kan SURF betekenen om dit in de toekomst mogelijk te maken?

Lees meer

Studenten met laptop