Gezamenlijke inkoop ICT-voorzieningen

We kopen ICT en content in tegen de best mogelijke voorwaarden en zorgen ervoor dat je deze makkelijk kunt gebruiken. Daarnaast ondersteunen we je bij aanbestedingstrajecten die we voor instellingen gezamenlijk uitvoeren.

Diensten

Mijn SURFmarket: overzicht van al je ICT-producten en diensten

Eenvoudig bestellen, gebruiken en beheren van je ICT-producten en diensten op ons online platform.
Meer weten?
Close-up van handen die op een laptop typen

Doe inspiratie op

Overzicht normen en standaarden maatschappelijk verantwoord inkopen

Hier vind je alle relevante informatie voor het duurzaam inkopen van ICT.

Lees meer

Handreiking Inkopen van onderdelen voor de digitale leeromgeving

Het aanbestedingsrecht speelt vaak een rol bij de inkoop van onderdelen van de digitale leeromgeving. Deze handreiking geeft antwoord op veel vragen.

Lees meer

Handreiking ICT inkopen met impact

Deze publicatie en de bijbehorende productkaarten helpen inkopers en IT-managers op weg om ICT duurzaam in te kopen.

Lees meer

Artikel: Meer samenwerking door nieuwe werkwijze SURF

SURF neemt onderwijs- en onderzoeksinstellingen werk uit handen door op een nieuwe manier ICT-contracten af te sluiten.
Meer weten?
volwassenen in overleg met laptops op de TU Eindhoven