Inkoop
We kopen ict en content in tegen de best mogelijke voorwaarden en zorgen ervoor dat je deze makkelijk kunt gebruiken. Daarnaast ondersteunen we je bij inkooptrajecten die we voor instellingen gezamenlijk uitvoeren.
Close-up handen man achter laptop met bomen en planten op de achtergrond

We bundelen de vraag en behoefte bij instellingen en kopen op basis hiervan soft- en hardware in.

Maaike Hazewinkel

Maaike Hazewinkel

Telefoonnummer

Content-inkoop

Toegang tot (wetenschappelijke) informatie én publiceren in (wetenschappelijke) tijdschriften raken de kern van hoger onderwijs en onderzoek.

We ondersteunen dit door samen met de consortia tot gunstige contractvoorwaarden te komen om ze vervolgens in contracten af te sluiten met uitgevers. Dit gebeurt in nauw overleg met de onderhandelteams van de samenwerkingsverbanden van universiteits- en hogeschoolbibliotheken, UKB en SHB. Het portfolio omvat contracten met vrijwel alle grote nationale en internationale uitgevers, waaronder Elsevier, Springer Nature, Wiley en Wolters Kluwer. Ook met kleinere Nederlandse én buitenlandse uitgevers hebben we overeenkomsten gesloten.

We houden ons bezig met content-inkoop, zodat wetenschappelijke informatie toegankelijk blijft voor hoger onderwijs en onderzoek. Hierbij spelen we een rol in de ontwikkeling van Open Access, nemen het contractmanagement voor je uit handen en hechten veel waarde aan kennisuitwisseling.

Benieuwd naar de voordelen van content-inkoop? Bekijk dan onze dienstpagina.