Helpdesk Infrastructuurdiensten

Bij deze helpdesk kun je storingen en operationele acties melden over infrastructuurdiensten SURF. De helpdesk registreert de storing en coördineert de afhandeling. Alleen geregistreerde helpdeskbellers van op SURF aangesloten instellingen kunnen contact opnemen met de helpdesk.

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Voor de afhandeling van storingen van infrastructuurdiensten heeft SURF een helpdesk. Je kunt daar storingen in je instellingsnetwerk en operationele acties melden. De helpdesk is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via:

Alleen voor geregistreerde helpdeskbellers

Let op: alleen als je geregistreerde helpdeskbeller bent, kun je contact opnemen met de Helpdesk Infrastructuurdiensten. Het gaat om:

  • de instellingscontactpersoon (ICP)
  • de instellingscoördinator (ICO)
  • de Site Security Contact (SSC)

Extra helpdeskbellers kun je aanmelden bij de ICP van je instelling.

Eindgebruikers kunnen met storingen terecht bij hun eigen helpdesk of bij hun ICP.

Storingen en operationele acties melden

Je kunt bij de helpdesk terecht voor:

  • het melden van storingen van infrastructuurdiensten van SURF
  • het melden van eigen operationele acties voor zover van belang voor de koppeling met het SURF-netwerk ('powerdowns', enzovoort)

De helpdesk behandelt geen storingen in het lokale netwerk van instellingen of storingen die geen betrekking hebben op de infrastructuurdiensten van SURF. Hiervoor kun je terecht bij de helpdesk van je eigen instelling.

Voor andere vragen kun je mailen met SURF Klantsupport, via klantsupport@surf.nl.

Registratie en afhandeling

De helpdesk registreert de storing en coördineert de storingsafhandeling. De helpdesk analyseert hiertoe de binnengekomen informatie en stuurt deze door naar de juiste beheerpartners. Zij dragen zorg voor de oplossing, zo nodig in direct overleg met de klant. Verder zorgt de helpdesk ervoor dat de klant op de hoogte wordt gehouden van de storingsafhandeling.

Vragen of klachten

Vragen of klachten over de afhandeling van storingen door de helpdesk kun je melden bij SURF Klantsupport: telefoonnummer +31 88 787 30 00 of e-mail klantsupport@surf.nl.

SURF-netwerkaansluiting voor scholen en culturele instellingen

Omdat het voor SURF niet haalbaar is alle instellingen te bedienen die door het ministerie van OCW gefinancierd worden, zijn 2 service-providermodellen ontwikkeld;

  • het model van onderwijs-serviceproviders (OSP) voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs
  • het model van culturele service providers (CSP) voor culturele instellingen.

Een OSP of CSP kan een aansluiting op het SURF-netwerk aanvragen door contact op te nemen met SURF Klantsupport, via klantsupport@surf.nl. Iedere internet service provider (ISP) of andere instelling of bedrijf kan als OSP of CSP optreden. Deze partij wordt gemachtigd om tegen gelijke condities het internetverkeer op het SURF-netwerk te zetten van instellingen die binnen de doelgroep van SURF vallen. OSP's en CSP's krijgen geen toegang tot onze overige diensten; zij leveren hun eigen diensten aan scholen en culturele instellingen.

Service Level Specificatie (SLS) infrastructuurdiensten SURF

De Service Level Specificatie (SLS) is als referentiepunt voor de SURF-infrastructuurdienstverlening. In de SLS hebben we deze dienstverlening zo helder en meetbaar mogelijk beschreven. NetherLight heeft zijn eigen Service Level Specificatie.

Huidige versie

Vorige versies

NetherLight Service Level Specificatie

NetherLight heeft zijn eigen Service Level Specificatie SLS versie 9.0 (maart 2016) (pdf)