Leden van SURF

In SURF werken de Nederlandse universiteiten, hogescholen, umc's, mbo-instellingen en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ict-innovaties. Ruim 100 instellingen uit 5 sectoren zijn aangesloten bij de coöperatie SURF, verdeeld over 6 afdelingen:

Universiteiten
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Open Universiteit
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Tilburg University
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Maastricht
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • University of Twente
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Wageningen University
Hogescholen
 • Aeres Hogeschool
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • ArtEZ Hogeschool voor de kunsten
 • Avans Hogeschool
 • Breda University of Applied Sciences
 • Codarts Rotterdam
 • Christelijke Hogeschool Ede
 • De Haagse Hogeschool
 • Design Academy Eindhoven
 • Driestar hogeschool
 • Fontys Hogescholen
 • HAS Hogeschool
 • HZ University of Applied Sciences
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool de Kempel
 • Hogeschool der Kunsten Den Haag
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool iPabo
 • Hogeschool KPZ
 • Hogeschool Leiden
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Hogeschool Viaa
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Hotelschool The Hague
 • Iselinge Hogeschool
 • Marnix Academie
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Saxion
 • Thomas More Hogeschool
 • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
 • Windesheim
 • Zuyd Hogeschool
Mbo
 • Aeres Groep (Groenhorst College)
 • Albeda College
 • Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden
 • CIBAP vakschool voor vormgeving
 • Curio
 • Da Vinci College
 • De Rooi Pannen
 • Deltion College
 • Drenthe College
 • Friesland College
 • Gilde Opleidingen
 • Graafschap College
 • Grafisch Lyceum Rotterdam
 • Grafisch Lyceum Utrecht
 • Hout- en Meubilerings College
 • Koning Willem I College
 • Landstede MBO
 • Leidse instrumentmakers School
 • Lentiz Onderwijsgroep
 • MBO Amersfoort
 • MBO Utrecht
 • MboRijnland
 • Mediacollege Amsterdam
 • Nimeto Utrecht
 • Noorderpoort
 • Onderwijsgroep Tilburg
 • ROC Alfa-college
 • ROC Aventus
 • ROC Friese Poort
 • ROC Horizon College
 • ROC Midden Nederland
 • ROC Mondriaan
 • ROC Nijmegen
 • ROC Nova College
 • ROC Rivor
 • ROC Ter AA
 • ROC TOP
 • ROC van Amsterdam-Flevoland
 • ROC van Twente
 • Regio College
 • Rijn IJssel
 • Scalda
 • SintLucas
 • SOMA College
 • SORG - Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag
 • STC-Group
 • Stichting Vakinstelling SVO
 • Summa College
 • Terra
 • Vista College
 • Vonk
 • Yuverta
 • Zadkine
 • Zone.College
Umc's
 • Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 • Academisch Ziekenhuis Maastricht
 • Erasmus Universitair Medisch Centrum
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Radboudumc
 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • VUmc
Research
 • Integraal Kankercentrum Nederland
 • KNMI
 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 • Naturalis Biodiversity Center
 • Nederlands Forensisch Instituut
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • RIVM
 • ZonMw
Overige
 • Koninklijke Bibliotheek
 • Nationaal Archief
 • Politieacademie
 • SIVON
 • TNO
 • Universiteit voor Humanistiek

Ledenraad: vertegenwoordiging sectoren

SURF bedient 5 sectoren: wo, hbo, mbo, umc's en research. In de ledenraad zijn van elke sector een aantal bestuurders vertegenwoordigd, zodat er een evenredige vertegenwoordiging is van houders van de bestuursportefeuilles: onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

De leden van SURF zijn in de ledenraad verdeeld over 6 afdelingen: wo, hbo, mbo, umc's, research en overige leden. Voor het opstellen van de plannen trekken research en overige leden samen op als de afdeling research+. Hoewel we spreken over sectoren en sectorprioriteiten, vormen zij formeel geen sector.

Naar de ledenraad

Coördinerend SURF Contactpersoon (CSC)

Elke instelling die lid is van SURF heeft haar eigen vertegenwoordiger bij SURF: de Coördinerend SURF Contactpersoon (CSC). Deze contactpersoon stroomlijnt en coördineert de communicatie tussen de eigen instelling en SURF. De CSC wordt aangesteld door het bestuur van de instelling.

Naar Coördinerend SURF Contactpersoon (CSC)

Special interest groups (SIG's)

SURF brengt ict-professionals samen binnen netwerken en samenwerkingsprojecten voor kennisdeling rond ict-innovatie. Experts uit onderwijsinstellingen werken in de special interest groups (SIG's) van SURF samen met collega’s uit andere instellingen. Ze delen en ontwikkelen kennis over actuele ict-thema’s in het onderwijs en onderzoek.

Naar special interest groups (SIG's)

Lid worden

SURF is een coöperatie met ruim 100 leden. Dit zijn alle bekostigde Nederlandse universiteiten en umc’s, de meeste hbo- en mbo-instellingen en diverse onderzoeksinstellingen. Een organisatie die lid wil worden van SURF, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Naar  lid worden van SURF