Leden van SURF

In SURF werken de Nederlandse universiteiten, hogescholen, umc's, mbo-instellingen en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties. Ruim 100 instellingen uit 5 sectoren zijn aangesloten bij de coöperatie SURF, verdeeld over 6 afdelingen:

Ledenraad: vertegenwoordiging sectoren

SURF bedient 5 sectoren: wo, hbo, mbo, umc's en research. In de ledenraad zijn van elke sector een aantal bestuurders vertegenwoordigd, zodat er een evenredige vertegenwoordiging is van houders van de bestuursportefeuilles: onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

De leden van SURF zijn in de ledenraad verdeeld over 6 afdelingen: wo, hbo, mbo, umc's, research en overige leden. Voor het opstellen van de plannen trekken research en overige leden samen op als de afdeling research+. Hoewel we spreken over sectoren en sectorprioriteiten, vormen zij formeel geen sector.

Naar de ledenraad

Coördinerend SURF Contactpersoon (CSC)

Elke instelling die lid is van SURF heeft haar eigen vertegenwoordiger bij SURF: de Coördinerend SURF Contactpersoon (CSC). Deze contactpersoon stroomlijnt en coördineert de communicatie tussen de eigen instelling en SURF. De CSC wordt aangesteld door het bestuur van de instelling.

Naar Coördinerend SURF Contactpersoon (CSC)

Special interest groups (SIG's)

SURF brengt ICT-professionals samen binnen netwerken en samenwerkingsprojecten voor kennisdeling rond ICT-innovatie. Experts uit onderwijsinstellingen werken in de special interest groups (SIG's) van SURF samen met collega’s uit andere instellingen. Ze delen en ontwikkelen kennis over actuele ICT-thema’s in het onderwijs en onderzoek.

Naar special interest groups (SIG's)

Lid worden

SURF is een coöperatie met ruim 100 leden. Dit zijn alle bekostigde Nederlandse universiteiten en umc’s, de meeste hbo- en mbo-instellingen en diverse onderzoeksinstellingen. Een organisatie die lid wil worden van SURF, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Naar  lid worden van SURF