Organisatie en bestuur van SURF

Al meer dan 30 jaar is SURF de ict-samenwerkingsorganisatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen van Nederland. Universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, umc’s en onderzoeksinstellingen werken binnen SURF aan ict-voorzieningen en -innovatie.

Van en voor de leden: beter onderwijs en onderzoek door samenwerking

Zo maken we samen beter en flexibeler onderwijs en onderzoek mogelijk. Dat doen we door de best mogelijke digitale diensten te leveren, kennisdeling te stimuleren en vooral door steeds te blijven innoveren. Hiermee dragen we bij aan een sterke en duurzame Nederlandse kenniseconomie.

Lidmaatschap en structuur

Inmiddels zijn ruim 100 instellingen lid van coöperatie SURF. Instellingen kunnen lid worden als de instelling als kernactiviteit onderwijs of onderzoek heeft, of daar een substantiële bijdrage aanlevert. En als de instelling een aanbestedende dienst is in de zin van de Aanbestedingswet 2012 (of van de wet- en regelgeving die hiervoor in de plaats komt).

De leden zijn eigenaar van SURF, of voluit Coöperatie SURF U.A. Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging. In een vereniging bundelen de leden hun krachten. Dat geldt ook voor de leden van SURF. De letters U.A. staan voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden (de instellingen) niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verliezen van SURF.

Kernpakket SURF en inbesteding

Binnen SURF worden gezamenlijke diensten ontwikkeld, zodat leden kunnen profiteren van schaalvoordelen en niet ieder voor zich het wiel hoeven uitvinden. Het dienstenportfolio is opgedeeld in een kernpakket en een optioneel pakket. Voor diensten in het kernpakket geldt een afnameverplichting. Als leden behoefte hebben aan een dienst die in het kernpakket van SURF is opgenomen, dan moeten zij die dienst afnemen bij SURF.

Leden gaan een inbestedingsrelatie aan met SURF voor de diensten (kernpakket en optionele diensten) die SURF aanbiedt. Dat betekent dat de leden voor deze diensten niet zelf hoeven aan te besteden. Op deze manier kunnen ze hun vraag naar de markt bundelen en via SURF gezamenlijk onderhandelen over betere voorwaarden.

Meer over dienstverlening

Governance code

Via de ledenraad hebben de leden zeggenschap over onder meer de strategie van SURF en het (kern)pakket van diensten. Om die zeggenschap uit te kunnen oefenen is naast betrokkenheid van onze leden ook transparantie van SURF nodig over het bestuur en toezicht. Daarom hebben we een governance code opgesteld, die breed gedragen algemene opvattingen bevat over goede corporate governance en gedragsregels. De governance code schrijft voor dat de raad van bestuur ook een klokkenluidersregeling opstelt en publiceert op de website.