Thema: Flexibilisering van onderwijs

Leden van SURF willen studenten de flexibiliteit bieden die nodig is om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door ze meer keuzevrijheid in de samenstelling van hun opleiding te bieden en door leven lang ontwikkelen te faciliteren. Om die flexibiliteit te kunnen organiseren zijn nationale afspraken nodig.

Online onderwijs maakt het voor studenten mogelijk om te studeren waar en wanneer zij dat willen. De coronacrisis dwong leden om hun onderwijs ad hoc volledig online aan te bieden. Die omslag heeft de noodzaak duidelijk gemaakt voor een aanbod van diensten dat het maken van didactische, functionele en technische keuzes mogelijk maakt. 

Studenten aan een tafel achter hun laptops

Ambities voor Flexibilisering van onderwijs

Studenten kunnen in Nederland tijd- en plaatsonafhankelijk studeren, in hun eigen tempo, op hun eigen manier. Ze hebben vrijheid in het samenstellen van hun onderwijsprogramma met aanbod van binnen en buiten hun eigen instelling. Dankzij (inter)nationale afspraken over standaarden, architectuur, en wet- en regelgeving wordt die keuzevrijheid niet belemmerd door administratieve of logistieke beperkingen. Studenten en docenten beschikken over de tools die zij nodig hebben voor het online gedeelte van het onderwijs. SURF biedt (binnen financiële mogelijkheden) de technische oplossingen die nodig zijn om de gezamenlijke ambities van leden in het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict (wo, hbo) en het programma Doorpakken op digitalisering (mbo) te realiseren.

Activiteiten in 2021 en 2022

Om deze ambities te realiseren blijven we bestaande diensten leveren en continueren we een aantal al lopende projecten. Daarnaast zijn er ook koerswijzigingen nodig en starten we nieuwe projecten op.

SURF 2Jarenplan 2021-2022
Activiteiten 2021-2022 voor Flexibilisering van het onderwijs

Belangrijkste koerswijzigingen

  • Ontwikkelen van een functionele en technische doelarchitectuur en standaarden voor infrastructuur voor flexibel onderwijs en leven lang ontwikkelen op basis van de visie van leden op flexibel onderwijs (zie lopend project Bouwstenen voor flexibel onderwijs);
  • Het organiseren van een infrastructuur voor het benutten van studiedata, gebaseerd op de visie op Regie op data .
  • Organiseren van een visie op een passend aanbod voor online onderwijs en digitaal toetsen en een strategie om dat aanbod te realiseren. 

De koerswijzigingen realiseren we in 2021-2022 in de volgende nieuwe projecten:

SURF 2Jarenplan 2021-2022
Koerswijzigingen voor Flexibilisering van onderwijs
SURF 2Jarenplan 2021-2022
Beschikbaar budget voor Flexibilisering van onderwijs