Thema: Samenwerking in onderzoek

Wetenschappelijk en toegepast onderzoek laat zich niet tegenhouden door de grenzen van een instelling of onderzoeksgroep. Onderzoekers werken nationaal en internationaal samen, onderzoeksinstituten, universitair medische centra, hogescholen en universiteiten werken onderling samen en werken samen met het bedrijfsleven.

Digital (of virtual) research environments waarin onderzoekers online gegevens kunnen opslaan, bewerken en delen maken deze samenwerking mogelijk. Dankzij lokale, nationale en Europese rekenvoorzieningen beschikken onderzoekers over de rekenkracht die zij nodig hebben. 

Twee onderzoekers in lap met laptop

Ambities voor Samenwerking in onderzoek 

De leden van SURF kunnen eenvoudig en veilig online samenwerken in (inter)nationale en multidisciplinaire onderzoeksgroepen in digital of virtual research environments (DRE/VRE). De DRE/VRE is een federatieve infrastructuur met bestaande en/of te ontwikkelen diensten van leden, onderzoekscommunities, marktpartijen en/of SURF. Via de DRE/VRE hebben onderzoekers toegang tot lokale, nationale en internationale (Europese) datadiensten en rekenfaciliteiten inclusief public clouddiensten, mits die onder de juiste condities geleverd kunnen worden. SURF ondersteunt onderzoekers en onderzoekscommunities in het gebruik van de beschikbare voorzieningen, inclusief visualisaties en organiseert afstemming over de investeringen in lokale compute voorzieningen.

Activiteiten in 2021 en 2022

Om deze ambities te realiseren blijven we bestaande diensten leveren en continueren we een aantal al lopende projecten. Daarnaast zijn er ook koerswijzigingen nodig en starten we nieuwe projecten op.

SURF 2Jarenplan 2021-2022
Activiteiten 2021-2022 voor Samenwerking in onderzoek

Belangrijkste koerswijzigingen

  • Organiseren van een visie op DRE/VRE, met bestaande en/of te ontwikkelen diensten van leden, onderzoekscommunities, marktpartijen en/of de SURF-organisatie inclusief de (door)ontwikkeling van projecten die door de RDM-regiegroep worden ondersteund zoals Research Drive;
  • Vertalen van de visie naar een functionele en technische doelarchitectuur voor virtual research environments die alle fases van het onderzoek ondersteunt;
  • Ontwikkelen van een visie op optimale ondersteuning van onderzoekers in het gebruik van onderzoeksvoorzieningen en de rolverdeling tussen leden, Netherlands eScience Center, SURF, DANS en andere partijen, bijvoorbeeld door het verbinden van lokale helpdesks. 

De koerswijzigingen realiseren we in 2021-2022 in de volgende nieuwe projecten:

SURF 2Jarenplan 2021-2022
Koerswijzigingen voor Samenwerking in onderzoek
SURF 2Jarenplan 2021-2022
Beschikbaar budget voor Samenwerking in onderzoek