Zakelijke gegevens SURF

De juridische structuur van SURF bestaat uit Coöperatie SURF U.A., met daaronder de werkmaatschappij SURF bv. Hier vind je de zakelijke gegevens van beide rechtspersonen. 

Naam: Coöperatie SURF U.A.
KvK nummer: 41182408
Statutaire naam en zetel: Coöperatie SURF U.A. in Utrecht
Vestigingsadres: Moreelsepark 48, 3511 EP Utrecht
Naam: SURF bv
KvK nummer: 50277375
Statutaire naam en zetel: SURF B.V. in Utrecht
Vestigingsadressen: Hoofdvestiging: Moreelsepark 48, 3511 EP Utrecht
Nevenvestiging: Science Park 140, 1098 XG Amsterdam
BTW nummer: NL822655287B01
Bankrekeningen SURF:

NL54INGB0005936709
NL68RABO0328882860

Per 31 dec 2020 is de juridische eenwording van de SURF werkmaatschappijen een feit. Deze eenwording is bewerkstelligd door een juridische fusie waarbij SURFsara B.V. het gehele vermogen van SURFnet B.V. en SURFmarket B.V. onder algemene titel heeft verkregen en SURFmarket B.V. en SURFnet B.V. zijn opgehouden te bestaan. Tegelijkertijd is de statutaire naam van SURFsara B.V. gewijzigd in SURF B.V.

Aanvullende gegevens voor debiteuren en crediteuren

Voor vragen over de debiteuren- en crediteurengegevens die niet beantwoord zijn met bovenstaande informatie kan contact worden opgenomen via finance@surf.nl