SURF perscontacten

  Onderzoek & Open Science

  • Ondersteuning met grootschalige onderzoeksfaciliteiten 
  • Nationale digitale infrastructuur voor onderzoek
  • Open Science & FAIR data

  Edwin Ammerlaan
  Communicatie SURFsara
  06 22580697
  edwin.ammerlaan@surfsara.nl

  ICT On Campus

  • Inkoop van ICT en contractmanagent met marktpartijen
  • Inkoop content en contractmanagement met uitgevers
  • Campus van de toekomst
  • SURFspot

  Lara Gonzalez
  Communicatie SURFmarket
  06 43162157
  lara.gonzalez@surfmarket.nl

  ICT voor Onderwijsvernieuwing

  • Flexibeler onderwijs
  • Veilige, betrouwbare, open en diverse digitale leermiddelen
  • Netwerkinfrastructuur en identity management
  • Benutten van studiedata

  Lonneke Walk
  Communicatie SURFnet
  06 22792324
  lonneke.walk@surfnet.nl

  SURF Innovatie

  • SURF Open Innovation Lab

  Edwin Ammerlaan
  Communicatie SURFsara
  06 22580697
  edwin.ammerlaan@surfsara.nl

  Over SURF

  • Bestuur
  • Organisatie
  • Ledenraad & RvC
  • Samenwerking nationaal & internationaal
  • Public Affairs

  Nanja Nouwen
  Communicatie SURF
  06 24362068
  nanja.nouwen@surf.nl