Inkoop - Zoeken

Inkoop
We kopen ict en content in tegen de best mogelijke voorwaarden en zorgen ervoor dat je deze makkelijk kunt gebruiken. Daarnaast ondersteunen we je bij inkooptrajecten die we voor instellingen gezamenlijk uitvoeren.
Close-up handen man achter laptop met bomen en planten op de achtergrond

We bundelen de vraag en behoefte bij instellingen en kopen op basis hiervan soft- en hardware in.

Maaike Hazewinkel

Maaike Hazewinkel

Telefoonnummer