Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Ict in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelde in 2022 voor het laatst financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Lees meer over de projecten uit de stimuleringsregeling.

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Use cases pijler open leermaterialen

De projecten uit de pijler open leermaterialen die hebben deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs vind je op deze pagina. 

De vakcommunity circulaire economie ging pas rollen door het vinden van een gezamenlijk doel

Ivo Kothman

Vijf hogescholen hebben binnen het domein circulaire economie een vakcommunity opgericht. Binnen het project wilden zij gezamenlijk ervaring opdoen in het delen en doorontwikkelen van leermaterialen. Na wat opstartproblemen en uiteindelijk een hernieuwd projectvoorstel heeft de vakcommunity een MOOC ontwikkeld.

Lees de use case

Realistische casussen van echte bedrijven

Erik Horsthuis

Om de kern van het vak data-analyse te doorgronden, wil je als docent dat studenten aan de slag kunnen met realistische gegevens. Hogeschool Saxion ontwikkelde een MOOC over Business Analytics waarin studenten praktisch aan de slag kunnen met fictieve data van echte bedrijven.

Lees meer over dit project

Vakcommunity Urban Resilience leert studenten kijken door de lens van veerkracht

Carissa Champlin

Vier Nederlandse technische universiteiten hebben een platform gebouwd voor toekomstige generaties ingenieurs. Het 4TU-project Urban Resilience in Delta Regions leidde tot een levendige vakcommunity die open leermaterialen over urban resilience verzamelt en ontwikkelt. Het pionierswerk vroeg om veel eigen veerkracht.

Lees de use case

ShareStats -Statistiekopgaven open delen met een vakcommunity van docenten

Marleen de Moor - Sharestats

Goed oefenmateriaal is een essentieel onderdeel van het statistiekonderwijs. Om studenten meer hoogwaardig oefenmateriaal te kunnen bieden, werken vier universiteiten aan een omvangrijke, open toegankelijke databank met statistiekopgaven.

Lees meer over Sharestats

Vakcommunity Information Literacy geeft met edusources zelf het goede voorbeeld

Harrie van der Meer

Bibliotheekmedewerkers van onderwijsinstellingen ondersteunen docenten bij het delen van leermateriaal. De vakcommunity Information Literacy, waarin bibliotheekmedewerkers verenigd zijn, deelt zelf ook de eigen leermaterialen. Harrie van der Meer, voorzitter van de vakcommunity, vertelt waarom delen belangrijk is en welke rol edusources speelt. 

Lees de use case

Good practice Vakcommunity Environmental Toxicology

logo environmental toxicology

Kees van Gestel, hoogleraar Ecotoxicologie van bodemecosystemen aan de Vrije Universiteit: 'Het onderwijs in de milieutoxicologie was de laatste jaren versnipperd geraakt. De beschikbare studieboeken waren oud en niet altijd up-to-date. Vanuit de zes Nederlandse universiteiten die het vak milieutoxicologie aanbieden, besloten we om een open tekstboek Environmental Toxicology te ontwikkelen, om het onderwijs meer te stroomlijnen en eenheid te creëren.

Lees meer

Projecten leermaterialen delen en hergebruiken

Bekijk alle projecten uit de pijler open onderwijs die zijn ontwikkeld dankzij de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Naar de projecten