Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Ict in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelde in 2022 voor het laatst financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Lees meer over de projecten uit de stimuleringsregeling.

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Use cases pijler online onderwijs

Een aantal projecten uit de pijler open online onderwijs van de stimuleringsregeling open en online onderwijs zijn uitgewerkt in use cases. Bekijk deze mooie praktijkvoorbeelden en gebruik ze in jouw onderwijs. 

Labvaardigheden verbeteren? Gebruik interactieve video’s

Marjo de Graauw

Studenten Bio-Farmaceutische Wetenschappen ervaren een hoge druk tijdens practica, omdat ze de vaardigheden nog missen om handelingen goed uit te voeren. Universiteit Leiden ontwikkelde daarom interactieve video’s over deze vaardigheden. Dit leidt tot betere leerresultaten, lagere studiedruk en minder werkdruk voor docenten en begeleiders van practica.

Lees de use case

Gepersonaliseerde feedback in grootschalig onderwijs

Erwin van Vliet

Hoe geef je studenten en docenten op ieder moment inzicht in de voortgang van het leerproces? Universitair docent Erwin van Vliet wilde zijn studenten graag een-op-een begeleiding bieden, maar hoe doe je dat in grootschalig onderwijs? Hij ontwikkelde een learning analytics dashboard dat inzichtelijk maakt wat studenten in de online leeromgeving doen.

Lees meer

 

Virtual Classroom versterkt rol docent en verrijkt het onderwijs

Virtual Classroom UU

Veel mensen associëren online onderwijs met een ‘talking head’ op een scherm. Dat je het ook op een heel andere manier kunt vormgeven, zodanig dat fysiek en online onderwijs elkaar versterken, laten de Universiteit Utrecht, TU/e en WUR zien. Samen hebben zij onderzocht hoe je een Virtual Classroom het best inzet.

Lees meer

Feedbackapp veldwerk prikkelt nieuwsgierigheid van studenten

Feedback app UU

Bij studie aardwetenschappen mag veldwerk niet ontbreken. Toch staat dit onderdeel onder druk door een tekort aan docenten met een veldgeologieachtergrond en een toename van studenten. Universiteit Utrecht ontwikkelde een app die studenten ondersteunt bij de begeleiding van veldwerk, zodat de docent zich kan richten op de complexe vragen en reflectie.

Lees de use case

 

Studenten krijgen via YouTube antwoord op wat ze nooit durfden te vragen

Screenshot Poli Radiologie met radiologische beelden en een persoon

“Tijdens een multidisciplinair overleg houden studenten en co-assistenten liever hun mond, om maar geen domme vragen te stellen. En omdat ze geen onderwijs op dat gebied meer krijgen, bestaat het risico dat hun kennis in de rest van hun loopbaan achterblijft.”, vertelt arts en docent radiologie Matthias Cabri. Amsterdam UMC en de UvA hebben daarom de Onderwijspoli Radiologie ontwikkeld, een veilige en toegankelijke omgeving om die vragen juist wél te stellen.

Lees de use case

Directe feedback tijdens online oefenen van lab-rekenvaardigheden

Herman Popeijus

Studenten biomedische wetenschappen, gezondheidswetenschappen en geneeskunde hebben allemaal scheikunde in hun vakkenpakket gehad. Met die kennis zouden ze eenvoudige labcalculaties moeten kunnen maken. De werkelijkheid is dat hun basiskennis achterblijft bij wat er in de praktijk nodig is. Herman Popeijus van de Maastricht University ontwikkelde een online tool waarmee studenten hun lab-rekenvaardigheden kunnen oefenen genaamd OLaF.

Lees de use case

Personen- en familierecht verlevendigen met acteurs

Gwen Noteborn

De Universiteit Maastricht nam het blok personen- en familierecht op de schop. In plaats van korte, eenzijdige casussen op papier, staan studenten nu in twee groepen een echtpaar bij in een complexe scheiding. 'We geven studenten op deze manier veel meer bagage bij het vak van familierecht jurist', vertelt Gwen Noteborn van de Universiteit Maastricht.

Lees de use case

Frocole- de app voor feedback en reflectie bij samenwerkend leren

Maartje Hendrikx en Karel Kreijns

Samenwerkend leren of collaboratief leren is niet alleen gericht op de ontwikkeling van de eigen kennis en persoon, maar ook op het verder helpen van de ander. Dankzij de stimuleringsregeling open en online onderwijs ontwikkelde de Open Universiteit (OU) de Frocole-app om het feedback- en reflectieproces te ondersteunen van groepen die samenwerken,

Lees de use case

Studenten leren virtueel pleiten met PleitVRij

Student PleitVRij

Op de Universiteit Utrecht komen rechtenstudenten in hun toga uit een lokaal. Zij oefenen het pleiten in een virtuele omgeving. Op deze manier kunnen zij op een realistische manier hun spreekvaardigheid oefenen én van elkaar leren. Hun eerste reactie; ‘wat een gave ervaring!’

Lees de use case

PRESTO: Peer assessment in estafettevorm

Pieter Bots TUDelft

Een innovatieve en leerzame onderwijsvorm, maar ook een moreel dilemma. Zo omschrijft docent Technische Bestuurskunde Pieter Bots de leerestafette die hij in eerste instantie ontwikkelde voor zijn eerstejaars studenten aan de TU Delft. “Voor sommige studenten werkt het uitstekend, anderen noemen het ‘unfair’.”

Lees de SURFstory

Gamified kennisplatform daagt studenten uit om elkaar te helpen

Stefan Hugtenburg TU Delft

Docent Stefan Hugtenburg legt uit hoe zij studenten van de TU Delft via een kennisplatform met spelelementen uitdagen om meer kennis uit te wisselen. Zeker in coronatijd is dat van grote waarde.

Lees de use case

Projecten online onderwijs

Bekijk alle projecten uit de pijler online onderwijs die zijn ontwikkeld dankzij de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Naar de projecten online onderwijs