De draadvrije campus

De komende jaren wordt de behoefte aan draadvrij op campussen alleen maar groter. Samen met instellingen willen we komen tot 1 gezamenlijke netwerkarchitectuur. Lees meer over onze diensten, projecten/pilots, 5G en onze visie.

Student aan een tafel in een open ruimte met een laptop

Diensten

Authenticatie en autorisatie: eduroam

eduroam is inmiddels een wereldberoemde manier om toegang tot wifi op onderwijs- en onderzoeksinstellingen te regelen. Een student, medewerker of onderzoeker kan met de eigen inloggegevens wereldwijd eenvoudig en vertrouwd inloggen. Gebruikersnaam en wachtwoord, of certificaat, blijven alleen bekend bij de eigen instelling. eduroam werkt dankzij onderling vertrouwen. Mocht een account problemen veroorzaken, dan vinden we dankzij de onderlinge afspraken er altijd een gebruiker bij, met waarborging van de privacyregels.

Lees meer > 

Projecten en pilots

Scherm met wifi inlog eduroam

geteduroam

Hoe kun je gemakkelijk zorgen dat gebruikers eduroam zelf configureren? In deze proef onderzoeken we of een app kan helpen. Lees meer >

Authenticatie en autorisatie: eSIM en meer

Voor netwerktoegang met 3, 4 of 5G, Internet of Things, bluetooth, sigfox, publieke wifi, maar ook zelfs fysieke toegang (deursystemen) is er nog geen oplossing zoals eduroam dat is voor wifi. Daarom onderzoeken we met een aantal instellingen technologieën zoals Next Generation Hotspot (NGH) en e-sim (in combinatie met de smart card of smartphone) als mogelijk nieuwe federatieve authenticatie en autorisatiemechanismes. Eenvoud en privacy blijven daarbij de belangrijkste aandachtspunten. 

Lees meer >

Mobiele technologie op de campus

Smartcampus & internet of things

We werken aan een aantal activiteiten om samen met instellingen samen te komen tot een gezamenlijke basis te komen voor een smart campus. Lees meer >

2 personen luisteren aandachtig

IoTroam

IoT-apparaten hebben wifi-toegang nodig, maar kunnen vaak niet op eduroam. In dit project zoeken we naar een oplossing. Lees meer >

website Archi

Archi-platform voor Open Scientists

Hoe zorgen we dat alle onderzoekers snel en effectief kunnen werken met gespecialiseerde tools? Universiteit Utrecht en SURF laten het onderzoeken. Lees meer >

Beeld van een bibliotheek van een instelling

Blauwdruk netwerkarchitectuur

Een goede draadvrije infrastructuur is belangrijk voor de onderwijs- en onderzoekgemeenschap. Daarvoor kunnen (en worden) uiteenlopende draadvrije protocollen gebruikt, die ook weer met elkaar moeten samenwerken. Denk aan wifi, BLE, Zigbee, Bluetooth, LoraWAN, LTE of New Radio. Om te voorkomen dat iedere instelling het wiel moet uitvinden, is een blauwdruk netwerkarchitectuur wenselijk. SURF voert onderzoek uit om samen met instellingen tot zo'n blauwdruk te komen.

 

5G

Campus

5G-indoordekking op de campus

5G komt maar lastig gebouwen binnen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat onderwijs en onderzoek toch -inpandig- gebruik kan maken van deze nieuwe technologie? SURF onderzoekt dit in een pilot. Lees meer >

studenten zitten achter laptop en zoeken op internet

5G edge computing

In een pilot onderzoeken we met verschillende partners hoe campus- en de SURF-netwerkinfrastructuur kan worden verbonden met mobiele netwerkproviders. Lees meer >

Campus

5G: wat kun je er als kennisinstelling mee?

Als je de voorspellingen moet geloven, wordt 5G dé oplossing voor alle connectiviteitsvraagstukken van de toekomst.
SURFwireless

Visie

studenten zitten achter laptop en zoeken op internet

Hoe ziet de mobiele campus van de toekomst eruit?

Steeds meer digitale communicatie gaat via draadloze netwerken, ook op de campus. Daarom richten we ons vanuit SURF op de vraag hoe de draadvrije campus van de toekomst eruit moet komen te zien. We gaven Stratix opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken, de resultaten zijn te lezen in het onderzoeksrapport mobiele campus van de toekomst. 

Bovenaanzicht van studenten achter computer met mobiel

Visie draadvrije campus

Het draadvrij aansluiten van apparatuur op de campus wordt niet alleen steeds betrouwbaarder, sneller en makkelijker, maar ook goedkoper: onze visie op de draadvrije campus. Lees meer >

Hard werkende studenten in bibliotheek

Beschikbaarheid draadloos netwerk

Op de draadvrije campus is iedereen met alle apparaten verbonden en wordt ook verwacht dat het netwerk het altijd doet. Maar radiosignalen kunnen makkelijk worden verstoord. Ook wifi kan overbelast raken. Met instellingen kijken we welke vragen er nu en in de toekomst op het gebied van netwerkbetrouwbaarheid liggen, en welke oplossingen geschikt en betaalbaar zullen zijn. SURF heeft een hier een onderzoek naar laten doen.

Campus

Het belang van radiofrequenties

Zonder bruikbare radiofrequenties geen mobiele communicatie. Voor Wifi worden licentievrije frequenties gebruikt. Veel nieuwe mobiele technologieën als 5G en IoT maken gebruik van frequenties die geveild worden. Daarom is afstemming nodig tussen de campuseigenaren en de verantwoordelijken voor het frequentiebeleid. SURF neemt deze rol op zich namens de instellingen. 

Lees meer >

Maurice van den Akker

Heb je een vraag op dit gebied of wil je met ons meedenken? Neem contact op!
Telefoonnummer
+31 88 787 30 00
Maurice van den Akker