Kernpakket en optionele diensten

Als SURF-lid heb je via het CSC-overleg van je sector invloed op welke diensten SURF ontwikkelt of inkoopt. SURF stelt (meer)jarenplannen op die de leden vaststellen en goedkeuren. Op basis van die plannen worden nieuwe diensten ontwikkeld of ingekocht.

Kernpakket en optioneel pakket 2020

Het dienstenportfolio van SURF is opgedeeld in een kernpakket en een optioneel pakket.

  • Voor diensten in het kernpakket geldt een afnameverplichting. Als leden behoefte hebben aan een dienst die in het kernpakket van SURF is opgenomen, dan moeten zij die dienst afnemen bij SURF. Leden mogen deze dienst niet elders in de markt afnemen.
  • Voor optionele diensten geldt geen afnameverplichting.
Kernpakket Optionele diensten

Rekendiensten

Rekendiensten

Overeenkomsten met marktpartijen

Overeenkomsten met marktpartijen

  • ICT inkoop: raamovereenkomsten met marktpartijen (conform aanbestedingskalender)
  • Contentinkoop: bemiddelingsovereenkomsten voor courseware
  • Additionele inkoop/contractmanagement ICT
  • Privacydienstverlening

Netwerkconnectiviteit

Netwerkconnectiviteit

Security, trust & identity

Security, trust & identity

Datadiensten

  • SURFsharekit (voor hbo in kernpakket, voor overige sectoren optioneel)
  • edubadges (voor hbo en wo in kernpakket, voor mbo optioneel)

Datadiensten

IaaS

IaaS

Digitale platformen

Digitale platformen

Expertise, advies en training

Expertise, advies en training

Mag een lid een dienst uit het kernpakket elders afnemen?

Als een lid een dienst bij een derde wil afnemen, hoewel die dienst ook in het kernpakket is opgenomen, dan moet het lid vooraf aannemelijk maken dat daarvoor een noodzaak bestaat, bijvoorbeeld omdat de betreffende dienst van SURF zich niet leent voor toepassing binnen de organisatie.

Kunnen niet-leden diensten afnemen bij SURF?

SURF verleent primair diensten aan de leden van SURF. Instellingen nemen een dienst af door het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst met de werkmaatschappij die de dienst verzorgt. De werkmaatschappijen verlenen op beperkte schaal diensten aan niet-leden. 80 procent van de omzet van SURF moet namelijk afkomstig zijn van de leden van SURF.

Wie bepaalt welke diensten in of uit het kernpakket gaan?

De ledenraad van de coöperatie stelt jaarlijks het kernpakket vast.

Wat houdt de inbestedingsrelatie tussen SURF en zijn leden in?

Door het lidmaatschap van SURF gaan de leden een inbestedingsrelatie aan met SURF voor de diensten (dus het kernpakket en de optionele diensten) die SURF aanbiedt. Dat betekent dat de leden voor deze diensten niet zelf hoeven aan te besteden. (Quasi-)inbesteden mag onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten de leden zeggenschap hebben over de strategie en activiteiten van de gelieerde organisatie, en moet minimaal 80 procent van de totale omzet van SURF afkomstig zijn van de leden. SURF voldoet aan die voorwaarden en ziet erop toe dat dit steeds het geval is. Om bijvoorbeeld te blijven voldoen aan die 80 procentseis, houdt SURF zijn dienstverlening aan niet-leden beperkt.

Ben je student of werk je bij een onderzoek- of onderwijsinstelling en heb je vragen over de diensten van SURF, neem dan contact op met de IT-afdeling van je instelling.