Benut de kansen van digitale leermaterialen

Het geïntegreerd, verrijkt en flexibel aanbieden van digitale leermaterialen aan studenten. Dat is de toekomst, want toegankelijke leermaterialen van hoge kwaliteit leiden tot beter gebruik ervan en dragen bij aan een verhoogd studiesucces. Maar hoe vorm je een visie en richt je de organisatie in? Welke techniek heb je nodig? Wat zijn de ervaringen?

Studenten in open ruimte met computers en handboek

Onderwijspraktijk

Hoe kan een docent in de onderwijspraktijk aan de slag met digitale leermaterialen? Door gebruik te maken van de leermaterialen die al via edusources beschikbaar zijn. Of door zich eerst te verdiepen in de opgedane kennis en praktijkervaringen van collega's.

edusources, het platform voor digitale leermaterialen

Studenten in gesprek

edusources is ideaal voor docenten die op zoek zijn naar inhoudelijke vernieuwing of nieuwe werkvormen om de kwaliteit van leermaterialen te verbeteren. Je vindt er een divers aanbod van digitale leermaterialen, zoals kennisclips, PowerPoint-presentaties, pdf’s, online e-modules en oefentoetsen.

Ga naar edusources.nl

Infographic edusources in het kort

Kennismaking open leermaterialen

Twee studentes kijken samen naar een laptop

Goed leermateriaal ontwikkelen is tijdrovend. Als je daarin samenwerkt, behaal je veel voordelen. Leermateriaal van anderen verrijkt je onderwijs, inspireert én bespaart tijd. Leer wat open leermaterialen zijn, hoe je die inzet en hoe je je eigen materialen zo opstelt dat anderen het optimaal kunnen gebruiken.

Ga naar Kennismaking open leermaterialen

Starten met open leermaterialen

Open leermaterialen

Wil jij aan de slag om leermaterialen voor iedereen toegankelijk te maken? Start dan met het doorlopen van deze stappenplannen die  ondersteuning bieden voor verschillende disciplines binnen het onderwijs.

  • Beleid
  • Vakcommunity
  • Kwaliteitsmodel
  • Vakvocabulaire
  • Ontwikkeling workshop

Naar de stappenplannen

 

Gezamenlijk leermaterialen maken binnen vakcommunity

Volwassenen in gesprek in een creatieve ruimte

Diverse docenten werken samen om een collectie open leermaterialen op te bouwen en te beheren. Check hoe jij dit in jouw instelling kunt stimuleren.

Lees meer

Projecten van Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Laat je inspireren door de experimenten met hergebruik van bestaande en open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. Wat leverde de projecten binnen de pijler Open leermaterialen op?

Bekijk de projecten

Open leermaterialen in de praktijk

Videos openleermaterialen in de praktijk

Er zijn genoeg redenen voor docenten om aan de slag te gaan met open leermaterialen. Deze docenten geloven in het delen van kennis. Zij vertellen over hun ervaringen met het delen of hergebruiken van open leermaterialen.

Bekijk de video's