Bestuur van SURF

Het bestuur formuleert het beleid en de strategie van SURF en vertaalt dit naar tactische en operationele zaken. Een voorbeeld daarvan is de vertaling van thema’s uit de Meerjarenagenda naar concrete programma’s.

Samenstelling

bestuur SURF

De ledenraad benoemt het bestuur van de coöperatie SURF. Het bestuur bestaat uit Erik Fledderus (voorzitter), Erwin Bleumink, Jan Bakker en Anwar Osseyran.

De bestuursleden hebben mandaat voor de aansturing van de verschillende onderdelen van SURF:

 • Erik Fledderus: voorzitter bestuur SURF
 • Erwin Bleumink: lid bestuur SURF
 • Jan Bakker: lid bestuur SURF
 • Anwar Osseyran: lid bestuur SURF
Nevenfuncties Erik Fledderus
 • lid e-IRG (e-Infrastructures Reflection Group)
 • hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Electrical Engineering
 • voorzitter/vicepresident Evangelisch Lutherse Synode
 • lid Informatiekamer
 • lid commissie van aanbeveling van ShoppingTomorrow
 • lid Topteam ICT
 • lid Algemeen Bestuur Stichting Toekomst der Techniek (STT)
 • lid Bestuur ECP
Nevenfuncties Jan Bakker
 • lid CIO Platform Nederland, vendor comittee
 • lid Oracle Education and Research, EMEA Industry Strategy Council
 • plv. lid Program Advisory Forum, Microsoft
Nevenfuncties Erwin Bleumink
 • CIO-platform Nederland, bestuurscommissie informatiebeveiliging
 • penningmeester Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (Stichting (DINL)
 • lid NCSC adviesberaad (Nationaal Cyber Security Center)
 • lid stuurgroep Platform Integraal Veilig Hoger Onderwijs
 • lid stuurgroep Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
 • bestuurscommissie Onderwijs van Vereniging Hogescholen
Nevenfuncties Anwar Osseyran
 • hoogleraar Universiteit van Amsterdam, faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • voorzitter Advisory Board Swiss National Supercomputing Centre (bezoldigd)
 • lid Klimaatraad Amsterdam
 • bestuursvoorzitter Green IT Amsterdam