Bestuur van SURF

De Raad van bestuur formuleert het beleid en de strategie van SURF en vertaalt dit naar tactische en operationele zaken. Een voorbeeld daarvan is de vertaling van thema’s uit de Meerjarenagenda naar concrete programma’s.

Samenstelling

De Raad van Bestuur bestaat uit:

 • Erik Fledderus: voorzitter bestuur SURF
 • Erwin Bleumink: lid bestuur SURF
 • Jan Bakker: lid bestuur SURF
 • Anwar Osseyran: lid bestuur SURF

Per 1 mei 2020 wordt drs. Jet de Ranitz voorzitter van de Raad van Bestuur.

Nevenfuncties Erik Fledderus
 • lid e-IRG (e-Infrastructures Reflection Group)
 • hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Electrical Engineering
 • voorzitter/vicepresident Evangelisch Lutherse Synode
 • lid Informatiekamer
 • lid commissie van aanbeveling van ShoppingTomorrow
 • lid Topteam ICT
 • lid Algemeen Bestuur Stichting Toekomst der Techniek (STT)
 • lid Bestuur ECP
Nevenfuncties Jan Bakker
 • lid CIO Platform Nederland, vendor comittee
 • lid Oracle Education and Research, EMEA Industry Strategy Council
 • plv. lid Program Advisory Forum, Microsoft
Nevenfuncties Erwin Bleumink
 • lid bestuur Digitale Infrastructuur Nederland (DINL)
 • lid stuurgroep Platform Integraal Veilig Hoger Onderwijs
 • lid stuurgroep Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
 • bestuurscommissie Onderwijs van Vereniging Hogescholen
 • voorzitter commissie projectaanvragen Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF)
Nevenfuncties Anwar Osseyran
 • hoogleraar Universiteit van Amsterdam, faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • voorzitter Advisory Board Swiss National Supercomputing Centre (bezoldigd)
 • lid Klimaatraad Amsterdam
 • bestuursvoorzitter Green IT Amsterdam