Coördinerend SURF Contactpersonen

Elke instelling die lid is van SURF heeft haar eigen vertegenwoordiger van en bij SURF: de Coördinerend SURF Contactpersoon (CSC). Deze contactpersoon stroomlijnt en coördineert de communicatie tussen een instelling en SURF. De CSC wordt aangesteld door het bestuur van de instelling.

Taken CSC

De CSC zorgt voor een goede afstemming tussen alle medewerkers binnen de instelling die zich bezighouden met ICT en andere zaken waarbij SURF kan helpen. CSC’s adviseren hun college van bestuur over de koers van SURF. Binnen hun instelling zorgen ze dat iedereen weet welke diensten ze bij SURF kunnen betrekken en op welke manier.

Sectoroverleg en afstemming bestuur

De CSC’s overleggen een paar keer per jaar met collega’s uit de eigen sector. Er zijn 5 sectoren: hbo, wo, mbo, UMC's en onderzoeksinstellingen. Bij elk sectoroverleg is een adviseur van SURF aanwezig:

 • universiteiten: Roland Staring
 • hogescholen: Jasper Distelbrink
 • research en overige leden: Ivo Reints en Wies Breeksema
 • UMC’s: Femke van Manen
 • mbo: Remco Rutten

De voorzitters van de 5 sectoroverleggen stemmen regelmatig met elkaar af. Daarnaast spreken zij 4 keer per jaar met het bestuur van SURF over zaken als:

 • dienstenportfolio
 • dienstverlening door SURF
 • voortgang van programma’s
 • jaarplannen
 • ontwikkelingen binnen SURF
 • sectorspecifieke en -overstijgende ontwikkelingen

Overzicht CSC’s per instelling

Bekijk het overzicht van SURF-leden en de CSC per instelling