Raad van bestuur van SURF

De raad van bestuur formuleert het beleid en de strategie van SURF en vertaalt dit naar tactische en operationele zaken. Een voorbeeld daarvan is de vertaling van thema’s uit de Meerjarenagenda naar concrete programma’s.

Samenstelling bestuur

SURF raad van bestuur

Raad van bestuur SURF van links naar rechts: Hans Louwhoff, Ron Augustus, Jet de Ranitz

Van bestuur naar raad van bestuur

De coöperatie SURF heeft grote ambities om digitalisering van onderwijs en onderzoek meer impact te laten hebben. Om die ambities waar te maken wordt de samenwerking met de leden intensiever en inhoudelijker en verandert de SURF-organisatie. Ook is er een nieuwe raad van bestuur benoemd. 

Nevenfuncties Jet de Ranitz
  • Voorzitter bestuur Praemium Erasmianum
  • Vice-voorzitter raad van commissarissen Stichting Espria, lid auditcommissie
  • Lid raad van commissarissen Verzekeringsmaatschappij Groot Amsterdam (VGA) N.V.
  • Lid raad van toezicht Stichting Holland Festival