Raad van commissarissen van SURF

De raad van commissarissen (RvC) oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de daaraan verbonden onderneming(en). De RvC treedt op als werkgever van en als klankbord voor het bestuur.

Samenstelling

De RvC bestaat uit ten minste 3 personen. De benoemingstermijn van de commissarissen is maximaal 4 jaar, met een maximum van 3 termijnen.

Leden van de raad van commissarissen

Voorzitter

 • dhr. Harry van Dorenmalen

Leden

 • dhr. Edwin van Huis (per 25 maart 2020 - voor 3 jaar)
 • mw. Dorien Jongeneel (per 1 januari 2021 - voor 4 jaar)
 • mw. Saskia Vlaar (per 25 maart 2020 - voor 4 jaar)
 • dhr. Gabriël Zwart (per 25 maart 2020 - voor 3 jaar)
Huidige nevenfuncties dhr. Harry van Dorenmalen
 • Voorzitter Raad van Advies LINKIT onderneming
 • Voorzitter van het Nationaal Topteam Sport (ingesteld door de Nederlandse minister VWS)
 • Voorzitter Raad van Advies Hogeschool van Amsterdam
 • Voorzitter COSTA - opstart VNO
 • Voorzitter Comm. ICT - digitaal voor VNO / NCW
 • Voorzitter Taskforce "samen vooruit" gegevensuitwisseling in gezondheid VNP-VWS
 • Lid Raad van Commissarissen KPMG Nederland
 • Commissie van de lidstaten voor BETA en Techniek in Nederland
 • Lid Economische Raad van Almere
Hoofdfunctie en nevenfuncties dhr. Edwin van Huis

Hoofdfunctie

 • Algemeen Directeur, Naturalis Biodiversity Center

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht van Paradiso, Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • Lid bestuur van het Rathenau Instituut, Den Haag
 • Lid Commissie Natuur van het Prins Bernhard Fonds, Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht van Japanmuseum het Sieboldhuis, Leiden
Hoofdfunctie en nevenfuncties mw. Dorien Jongeneel

Hoofdfunctie

Directeur Bedrijfsvoering en Projectbeheersing Rijkswaterstaat Grote Projecten

Nevenfuncties

 • Lid Bestuursraad digiGO
 • Lid Raad van Toezicht Zaans Medisch Centrum, voorzitter Audit Commissie
Hoofdfunctie en nevenfuncties mw. Saskia Vlaar

Hoofdfunctie

 • Onafhankelijk adviseur Digitale Transformatie

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht, Noord-West Ziekenhuisgroep
 • Extern lid Innovatieplatform General Counsels (van Benthem en Keulen)
 • Lid Adviesraad voor MAR / DSI (Digital Society Institute, Universiteit Twente)
Hoofdfunctie en nevenfuncties dhr. Gabriël Zwart

Hoofdfunctie

 • Lid Raad van Bestuur MUMC+

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Commissarissen Coöperatie SURF U.A.
 • Lid Raad van Toezicht De Zorggroep
 • Lid auditcommissie De Zorggroep
 • Lid Raad van Commissarissen der GDEKK
 • Lid Raad van Toezicht CZO