Raad van commissarissen van SURF

De raad van commissarissen (RvC) oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en verbonden onderneming(en). De RvC treedt op als werkgever van en als klankbord voor het bestuur.

Samenstelling

De ledenraad benoemt de leden van de RvC die bestaat uit ten minste 3 personen. De benoemingstermijn van de commissarissen is maximaal 4 jaar, met een maximum van 3 termijnen.

Leden van de raad van commissarissen

Voorzitter

 • Doede Vierstra

Leden

 • Edwin van Huis
 • Gabriël Zwart
 • vacante positie
 • vacante positie
 • vacante positie
 • vacante positie
 • vacante positie
Hoofdfunctie en nevenfuncties Doede Vierstra

Hoofdfunctie

 • Directeur/eigenaar van Phoibos Finance B.V.
 • Bewindvoerder op last van de Ondernemingskamer, Hof Amsterdam

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Coöperatie SURF U.A.
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Koninklijke CSK food enrichment
 • Lid Raad van Toezicht en voorzitter Audit Committee van het Leiden Universitair Medisch Centrum, LUMC
 • Voorzitter Investment Committee, Fries Energietransitie Fonds FSFE
 • Penningmeester Bestuur van Museum Hermitage a/d Amstel, Amsterdam
 • Voorzitter Raad van Toezicht KNGF Geleidehonden
Hoofdfunctie en nevenfuncties Edwin van Huis

Hoofdfunctie

 • Algemeen Directeur, Naturalis Biodiversity Center

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Paradiso, Amsterdam
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • Lid van het bestuur van het Rathenau Instituut, Den Haag
 • Lid van de Commissie Natuur van het Prins Bernhard Fonds, Amsterdam
 • Lid van de Raad van Toezicht van Japanmuseum het Sieboldhuis, Leiden
Hoofdfunctie en nevenfuncties Gabriël Zwart

Hoofdfunctie

 • Lid Raad van Bestuur MUMC+

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Commissarissen Coöperatie SURF U.A.
 • Lid Raad van Toezicht De Zorggroep
 • Lid auditcommissie De Zorggroep
 • Lid Raad van Commissarissen der GDEKK
 • Lid Raad van Toezicht CZO