Coöperatie SURF

SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarin de leden hun krachten bundelen. De leden zijn eigenaar van SURF.

Samen aanjagen van vernieuwing

Samen aanjagen van vernieuwing. Dat is de missie van SURF. Samen met de instellingen zorgen we ervoor dat de onderwijs- en onderzoeksgemeenschap kan beschikken over de beste en nieuwste ict-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling. 

Binnen SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, umc’s en onderzoeksinstellingen samen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen en om kennisdeling te stimuleren door steeds te blijven innoveren

Beter en flexibeler onderwijs en onderzoek

Een leven lang leren en flexibeler onderwijs zijn trends die nieuwe eisen stellen aan de invulling van het onderwijs. ict biedt oplossingen om dit mogelijk te maken. Binnen SURF werken we aan betere toegang tot diverser leermateriaal en beter inzicht in studiedata.

Onderzoekers genereren steeds meer en steeds diversere data, of maken gebruik van bestaande (open) data. Om betekenis te geven aan die data is onbegrensde en gebruiksvriendelijke toegang nodig tot veilige en goed geïntegreerde data-, reken- en netwerkfaciliteiten.

Zo maken we samen beter onderwijs en onderzoek mogelijk.

Samenwerken en krachten bundelen

Binnen SURF bundelen onderwijs- en onderzoeksinstellingen hun krachten. Dankzij gezamenlijke aanbestedingen beschikken studenten, docenten en onderzoekers onder gunstige voorwaarden over de best mogelijke ict-voorzieningen. 

SURF daagt de markt uit tot het ontwikkelen van nieuwe diensten voor onderwijs en onderzoek. SURF ontwikkelt, innoveert en exploiteert samen met de instellingen een geavanceerde federatieve digitale infrastructuur en andere ict-dienstverlening. Kennisuitwisseling rond ict-vraagstukken staat centraal.

Coöperatie SURF U.A.

SURF is een coöperatie. De leden zijn eigenaar van SURF. De volledige naam van SURF is Coöperatie SURF U.A. De letters U.A. staan voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden (de instellingen) niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen van SURF.

Strategie

Lees meer over onze strategie voor 2022-2027.