Coördinerend SURF Contactpersonen (CSC)

Elke instelling die lid is van SURF heeft haar eigen vertegenwoordiger bij SURF: de Coördinerend SURF Contactpersoon (CSC). Deze contactpersoon stroomlijnt en coördineert de communicatie tussen de eigen instelling en SURF. De CSC wordt aangesteld door het bestuur van de instelling.

Rol CSC

De CSC zorgt voor een goede afstemming tussen medewerkers van de instelling en SURF. CSC’s adviseren hun college van bestuur over de koers van SURF en de aansluiting van aanbod op vraag. Binnen hun instelling zorgen ze dat iedereen weet dat er samengewerkt wordt met SURF en wie het eerste aanspreekpunt voor hen is binnen SURF. Verder faciliteren zij dat de SURF-organisatie met de juiste personen binnen de instelling kan schakelen.

Sectoroverleg en afstemming bestuur

De CSC’s overleggen regelmatig met collega’s uit de eigen sector binnen het sectorale CSC-overleg. De CSC’s adviseren de ledenraad elke vergadering over de voorgenomen besluiten van SURF, met een schriftelijk advies dat zij via de secretaris aan de ledenraad voorleggen.

SURF bedient 5 sectoren: wo, hbo, mbo, umc en research. De leden van SURF zijn in de ledenraad verdeeld over 6 afdelingen: wo, hbo, mbo, umc, research en overige leden.
Bij elk CSC-sectoroverleg is een adviseur van SURF aanwezig:

 • CSC-hbo: Jasper Distelbrink
 • CSC-mbo: Remco Rutten
 • CSC-wo: Roland Staring
 • CSC-umc: Wies Breeksema
 • CSC-research en overige leden: Ivo Reints en Wies Breeksema

De (vice)voorzitters van de 5 sectoroverleggen stemmen regelmatig met elkaar af. Daarnaast spreken zij 4 keer per jaar met de raad van bestuur van SURF over zaken als:

 • ontwikkelingen in het SURF-dienstenportfolio
 • tariefontwikkelingen
 • dienstverlening door SURF
 • voortgang van innovatieprogramma’s
 • (meer)jaarplannen
 • ontwikkelingen binnen SURF
 • sector-overstijgende ontwikkelingen

Overzicht CSC’s per instelling

Bekijk het overzicht van SURF-leden.