CSC-hbo

De CIO’s (of medewerkers met een vergelijkbare rol) van het hbo zijn verenigd in het CSC-hbo overleg. Zij vervullen hierin de rol van de SURF Coördinerend Contactpersoon (CSC). Het CSC-hbo overleg vindt maandelijks plaats.

Inrichting van het CSC-hbo overleg

Het CSC-hbo overleg vergadert maandelijks bij SURF te Utrecht of online.

Ron Augustus (lid van de Raad van Bestuur van SURF) neemt op uitnodiging deel aan deze vergaderingen. Het CSC-hbo overleg wordt ondersteund door de relatiemanager hbo en een secretaris van SURF. 

Leden van het CSC-hbo overleg

Leden van het CSC-hbo overleg zijn:

 • André Zandberg (Fontys Hogescholen)
 • Anjo van Kelckhoven (Hogeschool Rotterdam)
 • Anne-Marie Haanstra (Iselinge Hogeschool)
 • Anselm van Elk  (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
 • Arian Prins (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
 • Bert Kremer (ArtEZ University of the Arts)
 • Catrinus van der Meer (Hanzehogeschool Groningen)
 • Cees Plug (Hogeschool Inholland)
 • Dik van Rhijn (Hogeschool der Kunsten Den Haag)
 • Edgar van Gorkum (NHL Stenden Hogeschool)
 • Eelko van Leeuwen (Hogeschool Utrecht)
 • Emile Bijk (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
 • Erna Kotkamp (Saxion)
 • Esther Dorrestijn (Politieacademie)
 • Floor Visser (Hogeschool van Amsterdam)
 • Frank Kupers (Thomas More Hogeschool)
 • Frans Kool (Hogeschool iPabo)
 • Irene Tiepel (Christelijke Hogeschool Windesheim)
 • Jan Barens (Hogeschool Van Hall Larenstein)
 • Jan Willem Akkermans (Hogeschool de Kempel)
 • Kees Codee (Driestar Hogeschool
 • Omko Huizenga (Christelijke Hogeschool Ede)
 • René Smout (Breda University of Applied Sciences)
 • Rick van Sluijs (HZ University of Applied Sciences)
 • Roberto Barros Andrade  (Codarts Rotterdam)
 • Stephan Buchel (Hotelschool Den Haag)
 • Thijs Willems (Avans Hogeschool)
 • Ton Kollee (Zuyd Hogeschool)
 • Wouter Zwaan (Hogeschool Leiden)

Agenda van het CSC-hbo overleg

De CSC’s zijn binnen de hbo-instellingen verantwoordelijk voor de digitalisering van het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering. Daarnaast is er veel informele uitwisseling over een breed scala aan onderwerpen, zoals cybersecurity, ict-architectuur en onderwijslogistiek.

De agenda van ieder CSC-overleg wordt voorbereid in het Dagelijks Bestuur, aangevuld met de relatiemanager hbo en de secretaris.