Innovatie met impact

In de vernieuwde 1SURF-organisatie is gekozen voor het apart positioneren van technologische (proces)innovatie met impact op onderzoek en onderwijs. De opdracht hierbij is duidelijk: SURF zorgt met baanbrekende innovatieactiviteiten voor zichtbaarheid naar de buitenwereld en voor de impact waar de leden om vragen.

Ambitie reikt verder

In de oude situatie was innovatie belegd binnen de domeinen en productafdelingen. Dit had als voordeel dat innovatie dicht op de dienstverlening zat en er snel van innovatie naar dienstverlening kon worden geschakeld. Een belangrijk nadeel was echter, dat de innovatie niet voldoende aandacht, mensen en middelen kreeg. Bovendien kreeg innovatie te zeer alleen een incrementeel karakter. Onze ambitie en die van de leden reikt verder en daartoe richten we onze organisatie anders in.

innovatie

Intensieve samenwerking

De teams die binnen SURF aan innovatie werken, worden vanaf september 2020 aangestuurd door Ron Augustus (CINO). SURF hanteert de volgende uitgangspunten:

  • Een innovatieprogramma richt zich op innovatie met impact op onderzoek of onderwijs.
  • De innovatieprogramma’s dragen bij aan de missie van SURF: onderzoek en onderwijs in Nederland de kansen van digitalisering ten volle te laten benutten.
  • Binnen een innovatielab staan disruptieve technologische innovaties centraal.
  • Binnen innovatieprogramma’s en innovatielabs wordt intensief samengewerkt met leden.
  • Door meer te investeren in innovatielabs, en daarbij nadrukkelijk met technische universiteiten samen te werken, wordt de zichtbaarheid en toegevoegde waarde van de coöperatie in baanbrekende innovaties groter.
  • De resultaten van innovatieprogramma’s en labs kunnen leiden tot diensten, kennisproducten, community’s, nieuwe werkwijzen of transitieprocessen.