Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs

Hoger onderwijsinstellingen moeten bewuste keuzes maken in de omgang met risico’s zoals cybercrime, misbruik van persoonsgegevens, spionage, zorgwekkend gedrag van studenten of niet-integer gedrag van medewerkers of managers.

Platform integrale veiligheid hoger onderwijs

Een integrale aanpak van deze risico’s verkleint de kans op incidenten, vergroot het veiligheidsbewustzijn en vermindert de kosten. Door de vele risico’s in samenhang met elkaar te benaderen, ontstaat een overkoepelend beeld van de diverse veiligheidssituaties en wordt het volwassenheidsniveau van uw instelling inzichtelijk. Dit verbetert het beheersen en besturen van alle veiligheidsfuncties.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs  

Binnen het platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) werken instellingen in het hoger onderwijs samen aan het verbeteren van de veiligheid. IV-HO is dè plek voor IV-professionals om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en instrumenten te ontwikkelen en te verzamelen voor een open en veilige leer- en werkomgeving.

Het Platform IV-HO is opgericht onder verantwoordelijkheid van de brancheverenigingen Vereniging Hogescholen en de VSNU. Het ministerie van OCW voorziet dit platform van een subsidie aan SURF waar dit platform is gehuisvest.

Bezoek de website van het Platform IV-HO als je meer wilt weten.