Ledenraad van SURF

De ledenraad vertegenwoordigt de leden (eigenaren van de coöperatie) en is het hoogste orgaan van de coöperatie. De ledenraad komt minimaal 2 keer per jaar bijeen.

Taken van de ledenraad

 • vaststellen van statuten
 • goedkeuren van de jaarrekening
 • goedkeuren van de Meerjarenagenda (de strategie) en de jaarplannen van de Coöperatie SURF
 • benoemen van de leden van de raad van commissarissen, van de Raad van Bestuur en van de WTR
 • goedkeuren toelating nieuwe leden

Verdeling van leden

De ledenraad bestaat uit 34 leden verdeeld over 6 afdelingen. Per afdeling is een vastgesteld aantal zetels beschikbaar. Leden worden ingedeeld bij een van de afdelingen van de ledenraad, die namens de leden besluiten neemt. Zo wordt de stem van alle leden gehoord. De leden hebben maximaal 4 jaar zitting in de ledenraad en kunnen 2 keer herbenoemd worden door hun afdeling.

Afdeling Maximaal aantal leden Te benoemen door
Wetenschappelijk onderwijs 14 Universiteiten
Hoger beroepsonderwijs 10 Hogescholen, via de Vereniging Hogescholen
Middelbaar beroepsonderwijs 3 Mbo's, via de MBO-raad
Niet-commerciële en niet-universitaire research 3

- 1 door NWO
- 1 door de KNAW
- 1 door de ledenraad

Universitaire medische centra 2 Umc's, via de NFU
Overige 2 TNO en Koninklijke Bibliotheek

Wijze van besluitvorming

Op basis van volstrekte meerderheid (meer dan helft) van de geldig uitgebrachte stemmen vindt besluitvorming plaats, tenzij de statuten of de wet een grotere meerderheid voorschrijven.

De voorzitter van de WTR of een door hem of haar aangewezen plaatsvervanger is bevoegd de vergaderingen van de ledenraad bij te wonen en heeft een raadgevende stem.

Leden van de ledenraad

Voorzitter

 • dhr. drs. J.W. Lintsen MBA - Universiteit van Amsterdam (Vertegenwoordiger namens het wetenschappelijk onderwijs)

Vicevoorzitter

 • mw. drs. I.T.J. Grimm MBA - Hogeschool Windesheim
  (Vertegenwoordiger namens het hoger beroepsonderwijs)

Vertegenwoordiging namens het wetenschappelijk onderwijs

 • dhr. drs. J.A.W.M. Biemans - Rijksuniversiteit Groningen
 • dhr. dr. N.J.P.M. Bos - Universiteit Maastricht
 • dhr. R.L.A.C. Buchwaldt MBA - Wageningen University
 • dhr. prof. dr. F. A. van der Duijn Schouten - Open Universiteit
 • mw. drs. M. van der Meer - Technische Universiteit Delft
 • mw. drs. A. Muskens - Radboud Universiteit
 • dhr. dr. M.J.W.T. Nollen - Vrije Universiteit Amsterdam
 • dhr. drs. M. Ridderbos RC - Universiteit Leiden
 • mw. drs. M. Roos  - University of Twente
 • mw. dr. E.M.A. van Schoten RA - Erasmus Universiteit Rotterdam
 • mw. P.F.I.M. Snijders MSc CPC - Tilburg University
 • mw. drs. M. van der Starre – Universiteit Utrecht
 • mw. dr. M.M.N. Ummelen - Technische Universiteit Eindhoven

Vertegenwoordiging namens het hoger beroepsonderwijs

 • mw. prof. dr. S. Brand-Gruwel - Zuyd Hogeschool
 • dhr. W.E. van den Brink MA - Hogeschool Rotterdam
 • mw. Y.E.A.M. de Haan RE - HAN University of applied sciences
 • mw. A.H. Hannink MHA - Hanzehogeschool Groningen
 • dhr. drs. T. Kos - Saxion
 • mw. dr. J.G.M. Reuling - Hogeschool van Amsterdam
 • dhr. drs. R.J.G.M. Verbruggen - Hogeschool de Kempel
 • dhr. drs. R.W. Zoutendijk - Driestar educatief
 • mw. T. Zweed - Hogeschool Utrecht

Vertegenwoordiging namens het middelbaar beroepsonderwijs

 • dhr. F.C. Gronsveld - STC Group
 • mw. A. Denissen - Albeda
 • dhr. dr. R. Neutelings - Curio

Vertegenwoordiging namens niet-universitaire/niet-commerciële researchinstellingen

 • dhr. mr. J.E. van der Boon  - NWO-institutenorganisatie
 • dhr. R. de Haan – RIVM
 • mw. drs. W.L.M. de Koning-Martens - KNAW

Vertegenwoordiging namens universitaire medische centra

 • mw. drs. J.C.E. Kursten – UMC Utrecht
 • dhr. prof. dr. C.H. Polman - VUmc

Overige

 • dhr. drs. J.W. van Wessel - Koninklijke Bibliotheek
 • dhr. dr. S. van der Gijp - TNO