Coöperatie SURF

In de coöperatie SURF werken de Nederlandse universiteiten, hogescholen, universitaire medische centra, onderzoeksinstellingen en mbo-instellingen samen aan ICT-innovatie. Dit doen ze op verschillende niveaus: bestuurlijk, beleidsmatig en operationeel.

Structuur

De Coöperatie SURF U.A. is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. De coöperatie SURF bestaat uit het bureau van de coöperatie (SURF-bureau) en 3 werkmaatschappijen: SURFmarket, SURFnet en SURFsara.

SURF-collegas overleggen in het vergadercentrum van SURF in Utrecht

Leden hebben de zeggenschap

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen die de lidmaatschapsverklaring van SURF ondertekenen, worden lid van SURF. De leden van SURF zijn vertegenwoordigd in de ledenraad, het hoogste orgaan binnen de coöperatie. 

Inbesteding

Leden gaan een inbestedingsrelatie aan met SURF voor de diensten (kernpakket en optionele diensten) die SURF aanbiedt. Dat betekent dat de leden voor deze diensten niet zelf hoeven aan te besteden.

Kernpakket SURF

Een beperkt aantal diensten is opgenomen in een door de ledenraad vastgesteld kernpakket van SURF. Voor diensten uit dit kernpakket bestaat een afnameverplichting bij SURF, voor zover leden behoefte hebben aan deze diensten.

Bestuurlijke organisatie

De coöperatie SURF (SURF) heeft als statutaire organen:

De coöperatie SURF heeft een klein ondersteunend bureau (SURF-bureau) om de ledenraad, RvC, bestuur, WTR en activiteiten op coöperatieniveau te faciliteren.

Governance code SURF

SURF is een organisatie van, voor, door en met de leden. Via de ledenraad hebben de leden zeggenschap over, onder meer, de strategie van SURF en het (kern)pakket van diensten. Om die zeggenschap uit te kunnen oefenen is naast betrokkenheid van de leden bij SURF ook transparantie van SURF over het bestuur en toezicht nodig. SURF heeft daarom een governance code opgesteld, die breed gedragen algemene opvattingen bevat over goede corporate governance en gedragsregels. De governance code schrijft voor dat het bestuur ook een klokkenluidersregeling opstelt en publiceert op de website.

Laatste wijziging op 20 jan 2019