Organisatiestructuur van SURF

Wij zijn een coöperatie met ruim 100 leden. De leden zijn eigenaar van SURF: gezamenlijk bepalen we koers.

Organogram SURF

Onze leden zijn vertegenwoordigd in de ledenraad, het hoogste orgaan binnen de coöperatie. De ledenraad benoemt de raad van bestuur, dat onder meer het beleid en de strategie van SURF vaststelt. Daarnaast maken de raad van commissarissen en de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR, een onafhankelijk adviesorgaan) deel uit van de organisatiestructuur. De leden van de WTR worden ook benoemd door de ledenraad.

Elke instelling die lid is van SURF wijst een Coördinerend SURF Contactpersoon (CSC) aan. Daarnaast zijn er binnen SURF diverse community's en special interest groups (SIG’s) actief.