Raad van commissarissen van SURF

De raad van commissarissen (RvC) oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de daaraan verbonden onderneming(en). De RvC treedt op als werkgever van en als klankbord voor het bestuur.

Samenstelling

De RvC bestaat uit ten minste 3 personen. De benoemingstermijn van de commissarissen is maximaal 4 jaar, met een maximum van 3 termijnen.

Leden van de raad van commissarissen

Voorzitter

 • dhr. Harry van Dorenmalen

Leden

 • dhr. Edwin van Huis (per 31 maart 2023 - voor 4 jaar)
 • mw. Dorien Jongeneel (per 1 januari 2021 - voor 4 jaar)
 • mw. Saskia Vlaar (per 25 maart 2020 - voor 4 jaar)
 • dhr. Gabriël Zwart (per 31 maart 2023 - voor 4 jaar)
De raad van commissarissen van SURF met van links naar rechts: Edwin van Huis, Harry van Dorenmalen, Saskia Vlaar, Gabriël Zwart en Dorien Jongeneel

De raad van commissarissen met v.l.n.r: Edwin van Huis, Harry van Dorenmalen, Saskia Vlaar, Gabriël Zwart en Dorien Jongeneel

Huidige nevenfuncties dhr. Harry van Dorenmalen
 • Voorzitter Raad van Advies LINKIT
 • Voorzitter Raad van Commissarissen MindAffect
 • Voorzitter Bestuur Health Valley
 • Voorzitter Nationaal Topteam Sport
 • Voorzitter COSTA (VNO/NCW)
 • Voorzitter Bestuur WaveMakers
 • Lid OCW staatscommissie Bèta en Techniek – Sector plannen
 • Lid Raad van Advies Almere City FC
Hoofdfunctie en huidige nevenfuncties dhr. Edwin van Huis

Hoofdfunctie

 • Algemeen Directeur, Naturalis Biodiversity Center

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • Medebestuurder Japanmuseum het Sieboldhuis, Leiden
 • Member of the Board of Directors at International Barcode of Life
Hoofdfunctie en nevenfuncties mw. Dorien Jongeneel

Hoofdfunctie

 • Directeur Bedrijfsvoering en Projectbeheersing RWS Grote Projecten en Onderhoud, Rijkswaterstaat

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Rijnlands Lyceum
Hoofdfunctie en nevenfuncties mw. Saskia Vlaar

Hoofdfunctie

 • Onafhankelijk adviseur Digitale Transformatie

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Noordwest Ziekenhuisgroep
  • Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid
  • Voorzitter Digitale Transformatie Commissie
 • Lid Raad van Commissarissen Magnus (/Emixa)
 • Lid Raad van Toezicht Reinier de Graaf Groep
Hoofdfunctie en nevenfuncties dhr. Gabriël Zwart

Hoofdfunctie

 • Lid Raad van Bestuur MUMC+

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht CZO
 • Lid Raad van Toezicht RonaldMcDonaldhuis
 • Lid Comité Saurus