Raad van commissarissen van SURF

De raad van commissarissen (RvC) oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de daaraan verbonden onderneming(en). De RvC treedt op als werkgever van en als klankbord voor het bestuur.

Samenstelling

De RvC bestaat uit ten minste 3 personen. De benoemingstermijn van de commissarissen is maximaal 4 jaar, met een maximum van 3 termijnen.

Leden van de raad van commissarissen

Voorzitter

 • dhr. Harry van Dorenmalen

Leden

 • dhr. Edwin van Huis (per 25 maart 2020 - voor 3 jaar)
 • mw. Dorien Jongeneel (per 1 januari 2021 - voor 4 jaar)
 • mw. Saskia Vlaar (per 25 maart 2020 - voor 4 jaar)
 • dhr. Gabriël Zwart (per 25 maart 2020 - voor 3 jaar)
De raad van commissarissen van SURF met van links naar rechts: Edwin van Huis, Harry van Dorenmalen, Saskia Vlaar, Gabriël Zwart en Dorien Jongeneel

De raad van commissarissen met v.l.n.r: Edwin van Huis, Harry van Dorenmalen, Saskia Vlaar, Gabriël Zwart en Dorien Jongeneel

Huidige nevenfuncties dhr. Harry van Dorenmalen
 • Voorzitter Raad van Advies LINKIT
 • Voorzitter Bestuur Health Valley
 • Voorzitter Nationaal Topteam Sport (ingesteld door de Nederlandse minister VWS)
 • Voorzitter COSTA (VNO/NCW)
 • Voorzitter Taskforce "samen vooruit" gegevensuitwisseling in gezondheid (VNO-VWS)
 • Lid OCW staats-commissie Bèta en Techniek – Sector plannen
Hoofdfunctie en huidige nevenfuncties dhr. Edwin van Huis

Hoofdfunctie

Algemeen Directeur, Naturalis Biodiversity Center

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • Medebestuurder Japanmuseum het Sieboldhuis, Leiden
 • Member of the Board of Directors at International Barcode of Life
Hoofdfunctie en nevenfuncties mw. Dorien Jongeneel

Hoofdfunctie

Rijkswaterstaat: directeur Bedrijfsvoering & Projectbeheersing

Hoofdfunctie en nevenfuncties mw. Saskia Vlaar

Hoofdfunctie

 • Onafhankelijk adviseur Digitale Transformatie

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht, Noordwest Ziekenhuisgroep
 • Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid, Noordwest Ziekenhuisgroep
 • Voorzitter Digitale Transformatie Commissie NWZ
 • Extern lid Innovatieplatform General Counsels (van Benthem en Keulen)
 • Lid Raad van Commissarissen Magnus
Hoofdfunctie en nevenfuncties dhr. Gabriël Zwart

Hoofdfunctie

 • Lid Raad van Bestuur MUMC+

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht CZO
 • Lid Raad van Toezicht RonaldMcDonaldhuis
 • Lid Comité Saurus