Raadsleden van de Wetenschappelijke Technische Raad

De WTR bestaat uit erkende onafhankelijke autoriteiten, die op persoonlijke titel worden benoemd. De benoeming is steeds voor een termijn van 3 jaar met een maximum van 3 termijnen.

Prof. mr. A. Oskamp (voorzitter)

A. Oskamp
 • Benoemd voor een 2e termijn. Eindigend op 08 december 2024.

Prof. dr. E.W. Berghout

Prof. dr. E.W. Berghout
 • Hoogleraar Informatica, Informatiesystemen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.
 • Specialisme: Information management, IT Governance, New Business Models, Big Data Implementations, IT Auditing and Security.
 • Benoemd voor een 2e termijn. Eindigend op 9 oktober 2025.

dr. Nynke Bos

Nynke Bos
 • Lector Teaching, Learning and Technology aan de Hogeschool Inholland en Academic Dean, Master Leren & Innoveren.
 • Benoemd voor een 1e termijn, eindigend op 14 juni 2026

Dr. Paola Grosso

Dr. Paola Grosso
 • Associate professor in het Informatica Instituut van de Universiteit van Amsterdam, Leider van de Multiscale Networked System (MNS) onderzoeksgroep, directeur van de Graduate School of Informatics.
 • Specialisme: Future Internet, Programmeerbare netwerken.
 • Benoemd voor een 1e termijn. Eindigend op 07 april 2024.

Prof. Lynda Hardman

Lynda Hardman
 • Manager Research & Strategy bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Deeltijdprofessor bij Multimedia Discourse Interaction aan de Universiteit Utrecht, Voorzitter van het managementteam van Amsterdam Data Science, Europese Director van LIAMA.
 • Specialisme: human information interaction, information visualisation, semantic web, topic-based litaratuur exploratie.
 • Benoemd voor een 1e termijn. Eindigend op 09 juni 2024.

Dr. Andrea Klaeijsen

 • Practor Gepersonaliseerd Leren, VISTA college
 • Specialisme: gepersonaliseerd leren en flexibilisering van onderwijs, kennisinfrastructuur in het mbo
 • Benoemd voor een 1e termijn. Eindigend op 09 juni 2024

Dr. M. Kleppe

WTR-lid Martijn Kleppe
 • Hoofd Onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek.
 • Specialisme: Digitale onderzoeksinfrastructuur voor de geesteswetenschappen, digitaal erfgoed, ontsluiting digitale archieven m.b.v. AI.
 • Benoemd voor een 2e termijn. Eindigend 14 juni 2026.

Prof.Mr. A.R. Lodder

WTR-lid Arno Lodder
 • Hoogleraar Internet Governance and Regulation.
 • Specialisme: recht en internet, zoals privacy, beveiliging, aansprakelijkheid, contracteren, vrijheid van meningsuiting, cybercriminaliteit; en fenomenen gerelateerd aan algoritmen, sociale media, cyberwar, slimme apparaten en apps.
 • Benoemd voor een 2e termijn. Eindigend 14 juni 2026.

Prof.dr. P.R. Luijten

Peter Luijten
 • Hoogleraar Functional Medical Imaging aan het UMC Utrecht en directeur van het UMC Utrecht Center for Image Sciences, Chief Scientific Officer van het Center for Translational Molecular Medicine.
 • Benoemd voor een 2e termijn. Eindigend op 13 juni 2025. 

Prof. dr. ir. H.J. Sips

H.J. Sips
 • Hoogleraar (voorheen voorzitter, emeritus) in Gedistribueerde Systemen, Faculteit Mathematics and Computer Science, Delft University of Technology.
 • Specialisme: Parallelle computerarchitecturen, parallel programmeren, mobiele computing en gedistribueerde systemen.
 • Benoemd voor een 3e termijn. Eindigend op 31 december 2023.

prof. dr. Marcus Specht

Marcus Specht
 • Hoogleraar Digital Education aan de TU Delft en directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Center for Education and Learning. Hij is verder leider van het 4TU Centre for Engineering Education en lid van de raad van bestuur.
 • Benoemd voor een 1e termijn, eindigend op 14 juni 2026.

Prof. dr. E.A. Valentijn

E.A. Valentijn
 • Bijzonder hoogleraar Astronomische Informatietechnologie, Rijksuniversiteit Groningen, hoofd van OmegaCEN, coördinator Target.
 • Specialisme: (Big)datamanagement, informatietechnologie en publiek-private samenwerking voor onder meer gezondheidszorg, digitaal erfgoed en zoektechnologie.
 • Benoemd voor een 3e termijn. Eindigend op 08 december 2024.