Stichting Pica

Stichting Pica bevordert en stimuleert wetenschappelijke en openbare informatieverzorging in Nederland. Ze doet dit door projecten en activiteiten te subsidiëren die de belangen van individuele bibliotheken overstijgen en de samenwerking tussen bibliotheken bevorderen. Die projecten moeten de rol van de bibliotheek in de informatieketen versterken.

Subsidie aanvragen voor projecten

Openbare, wetenschappelijke en speciale bibliotheken kunnen subsidie aanvragen bij Stichting Pica voor projecten die binnen het doel van Stichting Pica vallen. Meer informatie hierover vind je in de volgende documenten:

Het bestuur beoordeelt de aanvragen en besluit over het toekennen van subsidie. Het bestuur vergadert 2 keer per jaar: in april en in oktober. Je kunt je aanvraag (per 1 april of per 1 oktober) indienen bij de secretaris (via pica@surf.nl).

Lopende en afgeronde projecten

Bestuur Stichting Pica

Het bestuur van Stichting Pica bestaat uit 9 leden. De bestuursleden zijn deels benoemd door de Coöperatie SURF U.A. en deels door Stichting Pica zelf (op voordracht van de UKB en de VOB).

Op 1 oktober 2017 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

  • Anton Pijpers, voorzitter Stichting Pica (vicevoorzitter CvB Universiteit Utrecht)
  • Maria Heijne (directeur Universiteitsbibliotheek UvA/HvA)
  • Lily Knibbeler (directeur KB)
  • Peter Kok (directeur Bibliotheek Midden-Brabant)
  • Hans Nederhof (lid CvB Fontys hogescholen)
  • Margot Nicolaes (directeur DOK Delft)
  • Marjolein Nieboer (directeur UB Groningen)
  • Ton van Vlimmeren (directeur Bibliotheek Utrecht)
  • Martijn Ridderbos (lid CvB Universiteit Leiden)

Simone Arentsen (directiesecretaris SURF) is ambtelijk secretaris van het bestuur van Stichting Pica.

Contactgegevens

Postadres

Stichting Pica
Postbus 19035
3501 DA Utrecht 

Bezoekadres

Kantoren Hoog Overborch (Hoog Catharijne)
Moreelsepark 48
3511 EP Utrecht

e-mail: pica@surf.nl
telefoon: +31-307873000
KvK-nummer: 41154006

Laatste wijziging op 23 jan 2018

Meer informatie