Samenwerkingsverbanden

SURF participeert in verschillende Nederlandse platforms, onderzoeksprojecten en samenwerkingsverbanden op het gebied van ict.  Nationaal en internationaal. Eén van de doelstellingen daarbij is om de ontwikkeling van innovatieve ict-diensten te stimuleren die de Nederlandse onderzoekers ten goede komen.

Internationale samenwerkingsverbanden

Om wereldwijd samenwerken mogelijk te maken, zijn we internationaal actief binnen relevante onderwijs- en onderzoeksnetwerken. Lees meer

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict

Rennende man met koffer

Met het 4-jarig Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict konden universiteiten en hogescholen substantiële stappen zetten op het gebied van digitalisering. Binnen de eigen instelling én samen met andere universiteiten en hogescholen. Het Versnellingsplan liep van 2019-2022 en was een initiatief van Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF.

Naar Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict

Netherlands eScience Center

Logo Netherlands eScience Center

Het Netherlands eScience Center is het nationale kenniscentrum voor de ontwikkeling en toepassing van onderzoekssoftware om wetenschappelijk onderzoek vooruit te helpen. Het Netherlands eScience Center is een samenwerking tussen SURF en NWO.

Naar website van Netherlands eScience Center

Stichting Pica

Stichting Pica bevordert en stimuleert wetenschappelijke en openbare informatieverzorging in Nederland. Ze doet dit door projecten en activiteiten te subsidiëren die de belangen van individuele bibliotheken overstijgen en de samenwerking tussen bibliotheken bevorderen. Die projecten moeten de rol van de bibliotheek in de informatieketen versterken.

Naar Stichting Pica

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO)

Platform integrale veiligheid hoger onderwijs

Binnen het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) werken instellingen in het hoger onderwijs samen aan het verbeteren van de veiligheid. IV-HO biedt een platform voor professionals om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en instrumenten te ontwikkelen en te verzamelen voor een open en veilige leer- en werkomgeving.

Naar website Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO)