Special interest groups SURF: deel je kennis rond ict-innovatie

SURF brengt ict-professionals samen binnen netwerken en samenwerkingsprojecten voor kennisdeling rond ict-innovatie. Experts uit onderwijsinstellingen werken in de special interest groups (SIG's) van SURF samen met collega’s uit andere instellingen. Ze delen en ontwikkelen kennis over actuele ict-thema’s in het onderwijs en onderzoek.

Community's voor ict-innovatie

Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (community's) rondom specifieke thema’s gericht op ict-innovatie in het onderwijs en onderzoek. Ze vormen een uitgebreid netwerk van professionals die betrokken zijn bij de innovatieprojecten van SURF en bij het verspreiden van kennis die daaruit voorkomt. 

Netwerk van professionals

Binnen een special interest group maken experts uit instellingen voor onderwijs en onderzoek en inhoudelijk geïnteresseerden deel uit van een community rondom een specifiek ict-thema. Elke SIG wijst één inhoudelijk deskundige aan als voorzitter van de SIG, die als eerste contactpersoon optreedt. Jaarlijks levert iedere SIG een jaarplan op met doelstellingen, activiteiten en beoogde resultaten. 

Enthousiast? Doe mee!

Heb je interesse om één of meerdere SIG's te volgen of lid te worden? Dat kan door je aan te melden op SURF Communities. Lever ook een bijdrage: reageer, discussieer, deel en vind kennis en contacten. 

Welke SIG's zijn er?

De special interest groups van SURF zijn kennisgemeenschappen (community's) rondom specifieke thema’s gericht op ict-innovatie in het onderwijs en onderzoek. Hieronder lees je over welke thema’s SURF een SIG heeft opgericht.

Artificial Intelligence

Deze startende SIG wil kennis en inzichten rondom kunstmatige intelligentie samenbrengen en uitbouwen, zowel praktijktoepassingen, als ethische en maatschappelijke aspecten. 

Blended Learning

Op veel instellingen worden kleine of grote stappen gezet om blended learning te implementeren. Hoe zorg je dat docenten ondersteund worden in het (her)ontwerpen van het onderwijs naar een blended variant? Hoe ontwerp je de optimale blend? Wat werkt juist niet en waarom niet? De SIG Blended Learning buigt zich over dit soort vragen en het uitwisselen en ontsluiten van deze informatie. 

Compute Resources for Life Science Research

De joint SURF-DTL SIG 'Compute Resources for Life Science Research' richt zich op het delen van kennis en ervaringen in het bouwen en het gebruik van een reken infrastructuur voor grootschalige onderzoeksprojecten in de levenswetenschappen. 

Digitaal Toetsen

Digitaal toetsen is veelomvattend en specialistisch. Kennisuitwisseling is dan ook erg nuttig. Sluit je, via SURF Communities, aan bij de enthousiaste groep professionals in deze SIG. 

Digitale Leer- en Werkomgeving

Hoe wordt de ict-vaardigheid van student en docent verhoogd? Op SURF Communities kun je kennis rondom DLWO delen, vinden en bediscussiëren.

Groene ict en Duurzaamheid

Vergroenen van ict, hoe kun je dat doen? Maar ook: hoe kunnen we ict inzetten bij het verduurzamen van onderwijs, onderzoek of bedrijfsvoering? Lees, deel en discussieer mee op SURF Communities

Learning Analytics

Learning analytics betreft het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over studenten in het onderwijs. De verzamelde data kunnen worden ingezet ter verbetering van het onderwijs. Kijk op SURF Communities voor de SIG Learning Analytics.

Learning Spaces

De SIG Learning Spaces bevordert en structureert instellingsoverstijgend het delen van expertise en kennis over innovatieve Learning Spaces. Op SURF Communities is meer informatie te vinden over deze SIG.

Media & Education

De SIG Media & Education richt zich op (didactische) videotoepassingen binnen hoger onderwijs. De leden van de SIG volgen trends en innovaties en wisselen kennis uit. Ook wordt binnen de SIG aandacht besteed aan auteursrecht, privacy, metadata en slim hergebruik van open videomaterialen. Voorheen was de SIG Media & Education opgesplitst in twee SIG's, namelijk Weblectures en WEBstroom.

Onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek helpt om studenten in zo kort mogelijke leertrajecten op hoog niveau op te leiden en daarbij docenten, locaties en leermiddelen optimaal in te zetten. Kijk op SURF Communities voor de SIG Onderwijslogistiek.

Open Education

Open Education faciliteert en bevordert communityvorming, kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en visievorming rondom open onderwijs binnen het hoger onderwijs in Nederland. Op SURF Communities vindt u nieuws, relevante bronnen en congresblogs.

Veilige Datakoppeling

De special interest group Veilige Datakoppeling richt zich op een veilige uitwisseling en koppeling van persoonsgebonden data ten behoeve van onderzoek. 

Virtuality

Wil je op de hoogte blijven van onderwijsinitiatieven rond serious gaming, simulaties en virtuele werelden? Volg dan de SIG Virtuality

Visualisatie

Informatie uit 'big data'? Visualisatie kan je helpen. Zoek je contact met (andere) visualisatie-experts of zoek je visualisatietips en -tools? Word dan lid van de SIG Visualisatie.