Stichting PICA

Stichting Pica bevordert en stimuleert wetenschappelijke en openbare informatieverzorging in Nederland. Ze doet dit door projecten en activiteiten te subsidiëren die de belangen van individuele bibliotheken overstijgen en de samenwerking tussen bibliotheken bevorderen. Die projecten moeten de rol van de bibliotheek in de informatieketen versterken.

Leden

Het bestuur van Stichting Pica bestaat uit 9 leden. De bestuursleden zijn deels benoemd door SURF en deels door Stichting Pica zelf (op voordracht van de UKB en de VOB).

Subsidie aanvragen voor projecten

Openbare, wetenschappelijke en speciale bibliotheken kunnen subsidie aanvragen bij Stichting Pica voor projecten die binnen het doel van Stichting Pica vallen. Meer informatie hierover vind je in de volgende documenten:

Het bestuur van Pica beoordeelt de aanvragen en besluit over het toekennen van subsidie. Het bestuur vergadert 2 keer per jaar: in april en in oktober. Je kunt je aanvraag (uiterlijk 1 april of uiterlijk 1 oktober) indienen bij de secretaris via pica@surf.nl.

Bestuur Stichting Pica

Het bestuur van Stichting Pica bestaat uit 9 leden. De bestuursleden zijn deels benoemd door de Coöperatie SURF U.A. en deels door Stichting Pica zelf (op voordracht van de UKB en de VOB).

Op 1 april 2020 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

  • Anton Pijpers, voorzitter Stichting Pica (vicevoorzitter CvB Universiteit Utrecht)
  • Lily Knibbeler (directeur KB)
  • Peter Kok (directeur Bibliotheek Midden-Brabant)
  • Margot Nicolaes (directeur DOK Delft)
  • Marjolein Nieboer (directeur UB Groningen)
  • Ton van Vlimmeren (directeur Bibliotheek Utrecht)
  • Martijn Ridderbos (lid CvB Universiteit Leiden)
  • Corno Vromans (directeur dienst Library and IT Service, Tilburg University)

Monique Boer is ambtelijk secretaris van het bestuur van Stichting Pica.

Contactgegevens

Bezoekadres
Kantoren Hoog Overborch (Hoog Catharijne)
Moreelsepark 48
3511 EP Utrecht

E-mail: pica@surf.nl
Telefoon: 088 787 30 00
KvK-nummer: 41154006