Thema: Researchdatamanagement

Onderzoek floreert bij openheid. De wens om alle onderzoeksdata volgens FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) beschikbaar te stellen is groot, maar dat is nog lang niet altijd mogelijk omdat het onderzoekers ontbreekt aan de faciliteiten om dat te doen.

Het is de verantwoordelijkheid van instellingen om dat voor hun onderzoekers te organiseren. Het maken van onderlinge afspraken daarover is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onderzoeksdata voor alle onderzoekers FAIR beschikbaar zijn. Een gefedereerd data-ecosysteem voor data die met dezelfde standaarden en onder passende voorwaarden gedeeld, gebruikt en bewaard worden, maakt dat mogelijk. Om zo’n ecosysteem te kunnen realiseren zijn afspraken over standaarden en voorwaarden noodzakelijk. 

Twee onderzoekers aan het werk in het lab

Ambities voor Researchdatamanagement 

De leden van SURF beschikken over een federatieve data-infrastructuur die het veilig delen, gebruiken en bewaren van onderzoeksdata volgens de FAIR-principes mogelijk maakt: de data zijn Findable, Accessible, Interoperable en Reusable. De visie op Regie op data  vormt de basis van de technische, functionele en organisatorische kenmerken van de data-infrastructuur voor onderzoeksdata. SURF stimuleert het gebruik, de monitoring en de waardering van open science door trainingen en kennisdeling, en faciliteert onderzoekers met Persistent Identifiers. De leden werken samen in SURF aan de ambities van het Nationaal Platform Open Science. Samen met partners van het NPOS organiseren we de Nederlandse inbreng in het gefedereerd systeem van de European Open Science Cloud. 

Activiteiten in 2021 en 2022

Om deze ambities te realiseren blijven we bestaande diensten leveren en continueren we een aantal al lopende projecten. Daarnaast zijn er ook koerswijzigingen nodig en starten we nieuwe projecten op.

SURF 2Jarenplan 2021-2022
Activiteiten 2021-2022 voor Researchdatamanagement

Belangrijkste koerswijzigingen

  • Vertalen van de visie op Regie op data  in een functionele en technische doelarchitectuur voor de infrastructuur voor onderzoeksdata;
  • Uitbouwen van de onderdelen van de federatieve infrastructuur, met bestaande en/of te ontwikkelen diensten van leden, marktpartijen en/of de SURF-organisatie;
  • Verbinden en/of ondersteunen van verschillende initiatieven op het gebied van researchdatamanagement, zoals Digital Competence Centers, Nationaal Platform Open Science-projecten rondom optimaal hergebruik van onderzoeksdata.

De koerswijzigingen realiseren we in 2021-2022 in de volgende nieuwe projecten:

SURF 2Jarenplan 2021-2022
Koerswijzigingen voor Researchdatamanagement
SURF 2Jarenplan 2021-2022
Beschikbaar budget voor Researchdatamanagement