Wat SURF doet

Samen met de instellingen zorgen we ervoor dat de onderwijs- en onderzoeksgemeenschap kan beschikken over de beste en nieuwste ict-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling. En samen maken we plannen en bepalen we prioriteiten. Bepaalde thema's vragen daarnaast om extra aandacht. Zoals publieke waarden, open access en werken onder architectuur.
Medewerkers van de TU Eindhoven in overleg

Dienstenportfolio SURF

Binnen SURF ontwikkelen we ict-dienstverlening voor onderwijs en onderzoek. SURF-leden én andere instellingen uit deze sectoren kunnen van onze diensten gebruikmaken. Lees hoe we je kunnen helpen je onderwijs en onderzoek verder te verbeteren met ict.

Dienstenportfolio SURF

collega aan het werk op SURF-kantoor

Google Workspace in het onderwijs

SURF en SIVON vroegen de Autoriteit Persoonsgegevens om advies over de  privacyrisico’s die kleven aan het gebruik van Google Workspace. 

Google DPIA 

Beeldmerk publieke waarden compas

Publieke waarden

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken hard om studenten en medewerkers een veilige digitale omgeving te bieden. Zij zien zich geconfronteerd met een dilemma: hoe borgen ze veiligheid, autonomie en inclusie, terwijl de afhankelijkheid van dominante commerciële partijen groeit?

Publieke waarden

Twee handen met tablet met daarop een groene grafiek en laptop op achtergrond

SURF en MVO

SURF werkt aan ontwikkelingen die belangrijk zijn voor toekomstige generaties. Daarom willen we een bijdrage leveren aan verduurzaming in de onderwijs- en onderzoeksector. Daarnaast is duurzaamheid integraal onderdeel van onze dienstverlening. We hebben een ambitieus beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

SURF en MVO

Bovenaanzicht van studenten achter computer met mobiel

Werken met Architectuur

Met een gemeenschappelijke informatiestrategie helpt SURF instellingen te laten samenwerken bij de inrichting van de informatievoorziening.

Werken met architectuur

Een vrouw wijst iets aan op een computerscherm waar een man naar kijkt

Open toegang

SURF wil onderwijs en onderzoek verbeteren met ict. We willen daarbij drempels in functionele mogelijkheden, toegankelijkheid en samenwerking wegnemen. Daarom werken we aan digitale openheid: open toegang tot onderzoeksresultaten, leermaterialen, standaarden en programmacode (open source).

SURF en open

Roadmap SURF 2Jarenplan

SURF 2Jarenplan 2021-2022

Een ambitieus plan, waarin instellingen samenwerken aan gedeelde prioriteiten en waarin ruimte is voor verschillen tussen de sectoren.

SURF 2Jarenplan

SURF Magazine

Via SURF Magazine leest u meer over wat SURF doet, wat de impact van de SURF-coöperatie is, en over trends en ontwikkelingen van ict in onderwijs en onderzoek.  Welke transformaties en ontwikkelingen zijn er in onderwijs en onderzoek in de komende jaren en welke rol speelt ict daarbij? Wat is de impact van innovaties op onderwijs en onderzoek? En wat is de visie van SURF als ict-samenwerkingspartner? Hierover en meer leest u in SURF Magazine. 

Naar SURF Magazine

 meerjarenagenda voorpagina

SURF Meerjarenagenda 2019-2022

In onze Meerjarenagenda (MJA) staan onze strategische ambities, thema's en doelen voor 4 jaar (2019-2022). Digitalisering en internationalisering zorgen voor meer mogelijkheden en tegelijkertijd voor meer complexiteit, op technisch, sociaal-maatschappelijk en ethisch gebied.

Meer  over de SURF Meerjarenagenda

SURF Open Innovation Lab

Om alle uitdagingen op het gebied van onderzoek, onderwijs en maatschappij het hoofd te kunnen bieden, is innovatie van cruciaal belang voor SURF en zijn leden. Het SURF Open Innovation Lab brengt alle activiteiten en experimenten op het gebied van vroege innovatie en open samenwerking samen. We doen dit samen met instellingen en bedrijven.

Over SOIL

SURF Open Innovation Lab