Wat SURF doet

In de komende jaren werkt de SURF-organisatie samen met leden aan de verhoging van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek met behulp van ict-innovatie. Dat doen we in 9 innovatiezones.

Onze focus voor 2022-2027

Onze focus 2022-2027

Er verandert veel op maatschappelijk, technologisch en economisch vlak. Het Nederlandse onderwijs en onderzoek werkt samen in SURF om deze uitdagingen aan te gaan. Als coöperatie staan we samen sterk. Lees hoe we vandaag én morgen bijdragen aan het Nederlandse onderwijs en onderzoek zodat zij kunnen uitblinken.

Lees meer over onze focus

Innovatiezones

Vrouw schrijft op een post-it

In de komende jaren werkt de SURF-organisatie samen met leden aan de verhoging van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek met behulp van ict-innovatie. Dat doen we in 9 innovatiezones.

Kom meer te weten

Naar een transparantere SURF-dienstverlening

Leerlingen met VR bril

In 2020 startten we met 1SURF. Terwijl alle onze dienstverlening – denk aan het SURF-netwerk, de supercomputer en alle gezamenlijke inkoop- en aanbestedingstrajecten – gewoon doorging, zetten we een vernieuwde organisatie op poten. Als resultaat leveren we nu een aantal harmonisatieprojecten in de dienstverlening op.

Lees meer

Dienstenportfolio SURF

Laptop met SURF website

Binnen SURF ontwikkelen we ict-dienstverlening voor onderwijs en onderzoek. SURF-leden én andere instellingen uit deze sectoren kunnen van onze diensten gebruikmaken. Lees hoe we je kunnen helpen je onderwijs en onderzoek verder te verbeteren met ict. 

Dienstenportfolio SURF

Compliancy

Twee jongens kijkend in ruimte met veel glas

Via SURF maken de leden gezamenlijk afspraken met ict- en contentleveranciers over de levering en afname van producten en diensten. Zo zorgen de leden gezamenlijk voor schaalgrootte en een efficiënt aanspreekpunt voor leveranciers. Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) zijn hier een onderdeel van.

Compliancy

Publieke waarden

Opname seminar publieke waarden in de studio

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken hard om studenten en medewerkers een veilige digitale omgeving te bieden. Zij zien zich geconfronteerd met een dilemma: hoe borgen ze veiligheid, autonomie en inclusie, terwijl de afhankelijkheid van dominante commerciële partijen groeit?

Publieke waarden

SURF en MVO

SURF werkt aan ontwikkelingen die belangrijk zijn voor toekomstige generaties. Daarom willen we een bijdrage leveren aan verduurzaming in de onderwijs- en onderzoeksector. Daarnaast is duurzaamheid integraal onderdeel van onze dienstverlening. We hebben een ambitieus beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

SURF en MVO

Werken met architectuur

SURFmarket medewerker aan het werk

Met een gemeenschappelijke informatiestrategie helpt SURF instellingen te laten samenwerken bij de inrichting van de informatievoorziening.

Werken met architectuur

Werken met open source

Bovenaanzicht van studenten achter computer met mobiel

SURF wil onderwijs en onderzoek verbeteren met ict. We willen daarbij drempels in functionele mogelijkheden, toegankelijkheid en samenwerking wegnemen. Daarom werken we aan digitale openheid: open toegang tot onderzoeksresultaten, leermaterialen, standaarden en programmacode (open source).

SURF en open

SURF Open Innovation Lab

vrouw met vr bril

Om alle uitdagingen op het gebied van onderzoek, onderwijs en maatschappij het hoofd te kunnen bieden, is innovatie van cruciaal belang voor SURF en zijn leden. Het SURF Open Innovation Lab (SOIL) brengt alle activiteiten en experimenten op het gebied van vroege innovatie en open samenwerking samen. We doen dit samen met instellingen en bedrijven.

Over SOIL

Futuring: een blik naar de toekomst

Nieuwe technologieën als AI, XR, edge en quantum maken impactvolle toepassingen mogelijk. Wat betekent dit voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen? Met futuring kijken we vooruit en spelen we sneller en efficiënter in op ontwikkelingen. Zo maken we gezamenlijk betere strategische keuzes voor de toekomst.

Ontdek de Futuring-activiteiten