Wat SURF doet

Samen met de instellingen zorgen we ervoor dat de onderwijs- en onderzoeksgemeenschap kan beschikken over de beste en nieuwste ict-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling. En samen maken we plannen en bepalen we prioriteiten. Bepaalde thema's vragen daarnaast om extra aandacht. Zoals publieke waarden, open access en werken onder architectuur.
Onze focus 2022-2027

Onze focus voor 2022-2027

Er verandert veel op maatschappelijk, technologisch en economisch vlak. Het Nederlandse onderwijs en onderzoek werkt samen in SURF om deze uitdagingen aan te gaan. Als coöperatie staan we samen sterk. Lees hoe we vandaag én morgen bijdragen aan het Nederlandse onderwijs en onderzoek zodat zij kunnen uitblinken.

Kom meer te weten over onze focus

Innovatiezones

Innovatiezones

In de komende jaren werkt de SURF-organisatie samen met leden aan de verhoging van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek met behulp van ict-innovatie. Dat doen we in 9 innovatiezones. 

Lees meer over de zones

Leerling met VR bril

Naar een transparantere SURF-dienstverlening

In 2020 startten we met 1SURF. Terwijl alle onze dienstverlening – denk aan het SURF-netwerk, de supercomputer en alle gezamenlijke inkoop- en aanbestedingstrajecten – gewoon doorging, zetten we een vernieuwde organisatie op poten. Als resultaat leveren we nu een aantal harmonisatieprojecten in de dienstverlening op.

Lees meer

Medewerkers van de TU Eindhoven in overleg

Dienstenportfolio SURF

Binnen SURF ontwikkelen we ict-dienstverlening voor onderwijs en onderzoek. SURF-leden én andere instellingen uit deze sectoren kunnen van onze diensten gebruikmaken. Lees hoe we je kunnen helpen je onderwijs en onderzoek verder te verbeteren met ict.

Dienstenportfolio SURF

collega aan het werk op SURF-kantoor

Compliancy

Via SURF maken de leden gezamenlijk afspraken met ict- en contentleveranciers over de levering en afname van producten en diensten. Zo zorgen de leden gezamenlijk voor schaalgrootte en een efficiënt aanspreekpunt voor leveranciers. Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) zijn hier een onderdeel van.

Compliancy 

Open gebouw met studenten

Publieke waarden

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken hard om studenten en medewerkers een veilige digitale omgeving te bieden. Zij zien zich geconfronteerd met een dilemma: hoe borgen ze veiligheid, autonomie en inclusie, terwijl de afhankelijkheid van dominante commerciële partijen groeit?

Publieke waarden

Twee handen met tablet met daarop een groene grafiek en laptop op achtergrond

SURF en MVO

SURF werkt aan ontwikkelingen die belangrijk zijn voor toekomstige generaties. Daarom willen we een bijdrage leveren aan verduurzaming in de onderwijs- en onderzoeksector. Daarnaast is duurzaamheid integraal onderdeel van onze dienstverlening. We hebben een ambitieus beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

SURF en MVO

Bovenaanzicht van studenten achter computer met mobiel

Werken met Architectuur

Met een gemeenschappelijke informatiestrategie helpt SURF instellingen te laten samenwerken bij de inrichting van de informatievoorziening.

Werken met architectuur

Een vrouw wijst iets aan op een computerscherm waar een man naar kijkt

Open toegang

SURF wil onderwijs en onderzoek verbeteren met ict. We willen daarbij drempels in functionele mogelijkheden, toegankelijkheid en samenwerking wegnemen. Daarom werken we aan digitale openheid: open toegang tot onderzoeksresultaten, leermaterialen, standaarden en programmacode (open source).

SURF en open

SURF Open Innovation Lab

SURF Open Innovation Lab

Om alle uitdagingen op het gebied van onderzoek, onderwijs en maatschappij het hoofd te kunnen bieden, is innovatie van cruciaal belang voor SURF en zijn leden. Het SURF Open Innovation Lab brengt alle activiteiten en experimenten op het gebied van vroege innovatie en open samenwerking samen. We doen dit samen met instellingen en bedrijven.

Over SOIL

SURF Magazine

Via SURF Magazine lees je meer over wat SURF doet, wat de impact van de SURF-coöperatie is, en over trends en ontwikkelingen van ict in onderwijs en onderzoek. Welke transformaties en ontwikkelingen zijn er in onderwijs en onderzoek in de komende jaren en welke rol speelt ict daarbij? Wat is de impact van innovaties op onderwijs en onderzoek? En wat is de visie van SURF als ict-samenwerkingspartner?  

Naar SURF Magazine