Wat vindt SURF?

Regelmatig maken we position en information papers over verschillende onderwerpen. Hierin beschrijven we kort onze visie op deze onderwerpen voor bestuurders, beleidsmakers en politici. Deze papers vormen de basis voor het gesprek dat we met hen voeren.

Regie op de digitale transitie

Lees hier de inbreng van SURF voor de verkiezingen 2023. Dit zijn onze aandachtspunten voor de nieuwe kabinetsperiode om de regie op de huidige digitale transitie te versterken, met als doel een sterke digitale economie en een inclusieve samenleving.

Vrij gebruik 3,5 GHz-band binnen gebouwen

Vanaf 2022 kan de Nederlandse economie gaan profiteren van 5G, een nieuwe generatie van het mobiele netwerk. Er komen nieuwe innovatieve 5G-producten en -toepassingen beschikbaar, zoals ziekenhuisapparatuur, apparatuur voor dataverwerking en slimme apparaten (internet of things). Deze maken gebruik van de nieuwe frequentieband voor 5G, de 3,5 GHz-band. Dit biedt kansen voor innovatie en economische groei.

Bekijk de position paper over vrijgeven 3,5 GHz-band 2019

Cybersecurity verdient je aandacht

Ict-voorzieningen zijn een essentiële voorwaarde geworden voor onderwijs en onderzoek. Iedere verstoring in beschikbaarheid of betrouwbaarheid heeft een directe impact op het werk of de studie. Samenwerken aan cybersecurity en de weerbaarheid van de hele sector is daarom noodzakelijk voor het soepel en betrouwbaar functioneren van het onderwijs en onderzoek in Nederland en wereldwijd.

Bekijk de position paper cyber security 2019

Benut de kansen van digitale leermiddelen

Digitalisering biedt nieuwe kansen voor het hoger onderwijs, zoals het geïntegreerd, verrijkt en flexibel aanbieden van digitale leermiddelen aan studenten. Toegankelijke, betaalbare leermiddelen van hoge kwaliteit leiden tot beter gebruik ervan en dragen bij aan een verhoogd studiesucces.

Bekijk de positon paper digitale leermiddelen 2018

Op naar een eduID voor alle studenten in Nederland

In het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs spelen trends als digitalisering, flexibilisering en internationalisering een belangrijke rol. Deze trends zorgen er ieder op hun eigen manier voor dat het onderwijs verandert.

 Bekijk de position paper eduID 2018

Maak toegang tot onderzoeksresultaten, leermaterialen, standaarden en sources open

SURF streeft ernaar onderwijs en onderzoek te verbeteren met ict. We willen daarbij drempels in functionele mogelijkheden, toegankelijkheid en samenwerking zoveel mogelijk wegnemen. Daarom onderschrijft SURF open toegang tot onderzoeksresultaten, leermaterialen, standaarden en open source.

Lees meer over Open Toegang

Internetgovernance: een open, toegankelijk en betrouwbaar internet

In de visie van SURF versterken excellente ict‐voorzieningen toponderzoek en onderwijs. Het internet speelt hierbij een belangrijke rol en heeft zich ontwikkeld tot een onmisbaar instrument. We willen ervoor zorgen dat de mogelijkheden van het internet voor onderzoek en onderwijs zich zo goed mogelijk ontwikkelen en beschikbaar blijven.

Lees meer over internet governance