Harry Bitter
Nieuws

VR maakt voorbereiden en oefenen van practicum levensecht

Studenten vinden chemiepractica vaak spannend. Er kan veel misgaan, met behoorlijk hoge kosten en veiligheidsrisico’s als gevolg. De WUR ontwikkelde samen met de RUG een virtueel chemiepracticum om studenten eerst virtueel te laten oefenen met een virtual reality bril ter voorbereiding op fysieke practica

Een klein intern VR-project aan de WUR inspireerde Harry Bitter om eens na te denken over de mogelijkheden. Bitter is hoogleraar Biobased Chemistry & Technology aan Wageningen University & Research en doet in die rol uiteraard onderzoek, maar haalt vooral ook veel energie uit lesgeven. Met zijn onderzoekende geest is hij voortdurend op zoek naar manieren om het onderwijs te verbeteren. Niet lang nadat zijn collega de VR-toepassing liet zien, kwam de SURF-call voor de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs voorbij. Samen met een groep van collega’s van de WUR en de Rijksuniversiteit Groningen diende hij een onderzoeksvoorstel in om VR toe te passen in chemische practica.

Lees de use case