Projecten online onderwijs

Online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar voor een stimuleringsregeling om dit te bevorderen. Op deze pagina vind je een overzicht van de projecten die aan deze regeling hebben deelgenomen.

Stimuleringsregeling online onderwijs

VR & 3D

Per 1 mei 2022 zijn 7 projecten gehonoreerd die zich allemaal richten op de inzet van VR (soms ook MR), danwel 3D beelden in blended onderwijs.

HANDZONe: Een hybride werkruimte voor blended learning over gerobotiseerde fabricage

Artificial Intelligence theme Lab

In dit project ontwikkelen we tools en methoden voor blended learning om de studenten kennis te laten maken met robotfabricage-technologieën voor ruimtelijke ontwerpopdrachten. Daarmee kunnen studenten (virtuele) modellen en prototypes maken, zonder gebruik te maken van speciale infrastructuren, zoals een modelmakerij.

Lees meer

Co-creatie van een proeftuin voor ontwerpcursus waterbeheer

Vrouw wijst op scherm met visualisatie van zeestromingen

Dit project richt zich op de totstandkoming van een ‘levend lab’ in Jordanië. Dit lab maakt deel uit van de ontwerpcursus van het International Land and Water Management-programma van de Universiteit Wageningen.

Lees meer

VR als toepassing voor het leren van leraren

Virtual reality VR fotocredit ESA

Dit project is gericht op de toepassing van Virtual Reality in lerarenopleidingen, waarmee het leren op de werkplek kan worden gesimuleerd. Centraal staat de vraag in hoeverre verschillende vormen van feedback binnen een VR-context bijdragen aan de leerervaring van studenten.

Lees meer

Using blended education to improve perineal skills training

Man aan laptop met mobiel van bovenaf gefotografeerd

Studenten Verloskunde moeten voldoende kunnen oefenen met het zetten en hechten van episiotomieën (het zogenoemde ‘inknippen’ bij bevallingen). Daarom wordt in dit project een blended onderwijsontwerp ontwikkeld waarin studenten dit kunnen leren. Dit onderwijsontwerp omvat een gesimuleerde omgeving.

Lees meer

Leren met Virtual Reality: The Next Level

Student PleitVRij

Dit project bouwt voort op het innovatieproject Pleitvrij; het is bedoeld om rechtenstudenten in een VR-omgeving te laten oefenen met pleiten in een rechtszaal. Het project richt zich nadrukkelijk op stressbestendigheid en studentwelzijn.

Lees meer

FEEdback Digital Imaging Tool (FEED-IT)

Beeldscherm

Dit project is bedoeld om studenten geneeskunde te leren medische (radiologische) beelden beter te interpreteren. Daarvoor wordt een e-learningmodule ontwikkeld, die ingebed wordt in het onderwijs. Door te werken met vragen en feedback wordt de intensiteit van de training vergroot.

Lees meer

Virtual Past Places (ViPP)

VIPP

Tijdens de coronapandemie is het 4D Research Lab (4DRL) van de Universiteit van Amsterdam gaan experimenteren met Virtual Reality (VR)-technologie. Deze technologie kan succesvol worden ingezet voor een interactieve kennismaking met bijvoorbeeld archeologische sites, opgravingen en historische plaatsen.

Lees meer